Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม5,184,450

ข่าวปลอม อย่าแชร์! รพ.สวนดอก พบผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไม่ต่ำกว่า 30 คน

วันที่ 9 ม.ค. 2564 14:31 น.

ตามที่ได้มีข้อมูลในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องรพ.สวนดอก พบผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไม่ต่ำกว่า 30 คนทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีการเผยแพร่ข้อมูลโดยระบุว่าโรงพยาบาลสวนดอก กลายเป็นพื้นที่เสี่ยง หลังพบผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไม่ต่ำกว่า 30 คน ทางกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่า เป็นการให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง เพื่อสร้างเข้าใจผิดในสังคม โดยจากการตรวจสอบขณะนี้ยังไม่พบบุคลากรผู้ใดติดเชื้อโควิด-19 ในโรงพยาบาล รวมถึงไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รักษาตัวในโรงพยาบาลสวนดอก ตามที่กล่าวอ้างด้วย จึงขอให้ทุกท่านรับฟังข่าวอย่างมีสติ

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ ddc.moph.go.th โทรสายด่วน 1142

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ขณะนี้ยังไม่พบบุคลากรผู้ใดติดเชื้อโควิด-19 ในโรงพยาบาล รวมถึงไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รักษาตัวในโรงพยาบาลสวนดอก ตามที่กล่าวอ้างด้วย

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #COVID19 #ข่าวปลอม #ติดเชื้อ #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #โควิด19 #โรงพยาบาล #โรงพยาบาลสวนดอก