Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม8,982,205

ข่าวปลอม อย่าแชร์! รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก พบผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 2 คน

วันที่ 27 ต.ค. 2563 15:44 น.

ตามที่ได้มีข่าวปรากฏในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ในประเด็นเรื่อง รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก พบผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 2 คน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก พบว่าข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีการส่งต่อข้อความหลังจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เกี่ยวกับ รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก ว่ามีการพบคนไข้โควิด-19 รักษาตัวอยู่ 2 ราย ทางโรงพยาบาลพุทธชินราช ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นการนำข้อความเก่ามาส่งต่ออีกครั้ง ซึ่งเป็นข้อความที่ได้มีการส่งต่อกันทางสื่อสังคมออนไลน์ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2563  ซึ่งตั้งแต่ที่มีการระบาดของโควิด-19 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก มีผู้ป่วยโควิด-19 เข้ามาพักรักษาตัว จำนวน 5 ราย คือ วันที่ 24 มีนาคม จำนวน 1 ราย, วันที่ 25 มีนาคม จำนวน 2 ราย, วันที่ 2 เมษายน จำนวน 1 ราย และวันที่ 8 เมษายน 2563 จำนวน 1 ราย และหลังจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 จนถึงปัจจุบันไม่มีผู้ป่วยโควิด-19 มาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

โดยทางโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ได้ดำเนินการป้องกันและเฝ้าระวังการติดเชื้อโควิด-19 อย่างเข้มงวด ดังนี้
1. จัดตั้ง “คลินิกไข้หวัด” เพื่อป้องกันการติดเชื้อและการเผยแพร่กระจายเชื้อ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ด้านข้างอาคารผู้ป่วยนอก
2. จัดตั้งจุดคัดกรองผู้ป่วย โดยวัดไข้และแจกน้ำยาล้างมือ บริเวณประตูทางเข้าอาคารผู้ป่วยนอกอาคารอุบัติเหตุ อดารรังสีรักษาและผ่าตัด อาคารศูนย์สุขภาพเมือง (ณ โรงพยาบาลรังสีรักษา)
3. ปิดประตูค้นหลังอาคารผู้ป่วยนอก อาคารอุบัติเหตุ อาคารรังสีรักษาและผ่าตัด อาคารศูนย์สุขภาพเมือง (ณ โรงพยาบาลรังสีรักษา) เพื่อควบคุมผู้ที่จะเข้าออกภายในอาคาร
4. ปรับเปลี่ยนเวลาเยี่ยมผู้ป่วยเป็นช่วงเวลาเดียว คือ 12.00-14.00 น. โดยผู้เข้าเยี่ยมจะต้องรับบัตรเยี่ยมไข้ และขึ้นเยี่ยมได้เพียง 15 นาที/ครั้ง/เตียง
5. กำหนดระยะห่างจุดยืนในลิฟท์ของโรงพยาบาลทุกตัว
6. กำหนดระยะห่างที่นั่งรอตามจุดต่าง ๆ ของโรงพยาบาล

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากโรงพยาบาลพุทธชินราช สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.budhosp.go.th หรือโทร. 055 270300

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ข้อความดังกล่าวเป็นข้อความที่ส่งต่อกันในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 เมื่อเดือนมีนาคม – เมษายน 2563 และได้มีการนำมาส่งต่ออีกครั้งในช่วงนี้ โดยหลังจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 จนถึงปัจจุบันไม่มีผู้ป่วยโควิด-19 มาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก

กดแชร์ข่าว เพื่อไม่ให้สังคมตกเป็นเหยื่อข่าวปลอม
  •  
  •  
  •  
  •  
แท็ก #AFNC #AFNCThailand #COVID19 #ข่าวปลอม #รพพุทธชินราช #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #โควิด19