Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,680,571

ข่าวปลอม อย่าแชร์! รถเมล์สาย 110 หยุดวิ่งถาวร

วันที่ 2 พ.ค. 2563 22:33 น.

ตามที่ได้มีข่าวปรากฎในสื่อออนไลน์ต่างๆ ในประเด็นเรื่อง รถเมล์สาย 110 หยุดวิ่งถาวร ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม พบว่าข้อมูลที่ปรากฏดังกล่าว เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีข่าวที่ระบุว่า รถเมล์สาย 110 ขณะนี้ยุติการเดินรถถาวรแล้ว ทางกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ได้ชี้แจงว่า เส้นทางสาย 110 พระราม 6 – เทเวศร์ หยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวเท่านั้น และจะเริ่มเดินรถอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป โดยแต่เดิมนั้นเส้นทางนี้ ขสมก. เป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง แต่ได้ทำสัญญาให้บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง เป็นผู้จัดเดินรถในเส้นทางต่อมา แต่ในช่วงที่ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงคาดว่าจะไม่มีผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทาง บริษัทฯ จึงหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราว อย่างไรก็ตามเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนบางส่วน ที่มีความจำเป็นต้องใช้บริการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเริ่มเดินรถตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม  สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.dlt.go.th หรือโทร. 02 2718888

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : รถเมล์สาย 110 หยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวเท่านั้น และจะเริ่มเดินรถอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม 

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวปลอม #รถเมล์ #รถเมล์สาย110 #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #สาย110