Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,477,414

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ยาป้องกันและรักษาโรคไวรัสปอดอักเสบ COVID-19

วันที่ 26 มี.ค. 2563 15:52 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ยาป้องกันและรักษาโรคไวรัสปอดอักเสบ COVID-19 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีการโฆษณาบนสื่อออนไลน์ว่า “ยาป้องกันและรักษาโรคไวรัสปอดอักเสบ COVID-19 สรรพคุณช่วยป้องกันและรักษาโรคไวรัสปอดอักเสบ COVID-19 ผลิตจากสมุนไพรหลายชนิด ปลอดภัย ไม่มีผลข้างเคียงใดๆ” ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกมาชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง วัตถุประสงค์การใช้มุ่งหมายเป็นยา ตามนิยามในมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ ยา พ.ศ. 2510 ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา หรืออาจเป็นการหลอกลวงผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม กฎหมายไม่อนุญาตให้ขายยาผ่านทางอินเทอร์เน็ต เสี่ยงได้รับยาไม่มีคุณภาพหรือยาปลอม หรืออาจได้รับผลข้างเคียงจากยาจนเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ การขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุก ไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ทั้งนี้ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดแนวทางการให้การรักษาผู้ป่วยที่ยืนยัน COVID-19 โดยสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dms.moph.go.th/

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ไม่จริง ไม่ควรแชร์ต่อ

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #COVID-19 #ข่าวปลอม #ยาป้องกันโรค #โควิด-19 #ไวรัสปอดอักเสบ