Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,462,239

ข่าวปลอม อย่าแชร์! มีการจัดตั้งจังหวัดในประเทศไทย เพิ่มเป็น 83 จังหวัด

วันที่ 11 ส.ค. 2563 11:30 น.

ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข้อความเรื่องมีการจัดตั้งจังหวัดในประเทศไทย เพิ่มเป็น 83 จังหวัด ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีจากข้อความชวนเชื่อที่ระบุว่ามีการจัดตั้งจังหวัดในประเทศไทย เพิ่มเป็น 83 จังหวัด ทางกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ชี้แจงว่า ข้อมูลข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่ประการใด และเป็นการแชร์ข่าวที่เคยเป็นข่าวปลอมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 แล้ว ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีการเผยแพร่ข่าวปลอมลักษณะนี้เพิ่มขึ้นทุกปี โดยขณะนี้ทางการหน่วยงานภาครัฐฯ ยังไม่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงหรือจัดตั้งเพิ่มจังหวัดในประเทศไทย ปัจจุบันจังหวัดในประเทศไทยยังคงมีจำนวนทั้งสิ้น 76 จังหวัด

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.dopa.go.th หรือโทร. 02-221-0151

บทสรุปของเรื่องนี้คือ :  ไม่เป็นความจริง ยังไม่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงหรือจัดตั้งเพิ่มจังหวัดในประเทศไทย โดยปัจจุบันจังหวัดในประเทศไทยยังคงมีจำนวนทั้งสิ้น 76 จังหวัด

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวปลอม #จังหวัด #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม