Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,680,571

ข่าวปลอม อย่าแชร์! พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 3 คน ที่ตลาดเสรี จ.นครปฐม

วันที่ 5 พ.ค. 2563 18:50 น.

ตามที่ได้มีข่าวปรากฎในสื่อออนไลน์ต่างๆ ในประเด็นเรื่อง พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 3 คน ที่ตลาดเสรี จ.นครปฐม ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากที่มีการแชร์ข้อความว่า เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ว่า “ตลาดเสรี ที่จังหวัดนครปฐม มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว จำนวน 3 คนนั้น” ทางกรมควบคุมโรค ได้ชี้แจงว่า วันที่ 17 มีนาคม 2563 ไม่มีรายงานการพบผู้ติดเชื้อ ที่ตลาดเสรี ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขยังไม่ได้รับการยืนยัน โดยขอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้าน หมั่นล้างมือ เว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1-2 เมตร และเลือกรับข้อมูลข่าวสารที่มาจากหน่วยงานของรัฐเท่านั้น

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย และวิธีการป้องกันตนเอง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.moph.go.th หรือโทร. 1422 ได้ตลอด 24 ชม.

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ตลาดเสรี จังหวัดนครปฐม

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #COVID-19 #ข่าวปลอม #ตลาดเสรี #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #โควิด-19