Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,514,991

ข่าวปลอม อย่าแชร์! พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั้งครอบครัว ในจังหวัดพิจิตร

วันที่ 8 มี.ค. 2563 09:35 น.

ตามที่ได้มีข่าวปรากฎในสื่อออนไลน์ต่างๆ ในประเด็นเรื่อง พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั้งครอบครัว ในจังหวัดพิจิตร ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากที่มีผู้โพสต์ข้อความว่า ตอนนี้จังหวัดพิจิตรมีรายงานพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 มาจากประเทศญี่ปุ่น ทั้งครอบครัว พยายามอย่าออกไปไหน ล้างมือปล่อยๆ ดูแลตัวเองกันด้วย ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ชี้แจงว่า ตอนนี้ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรยังไม่มีรายงานการตรวจพบผู้ติดเชื้อตามที่กล่าวอ้าง จึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก และเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐเท่านั้น

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย และวิธีการป้องกันตนเอง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.moph.go.th หรือโทร. 1422 ได้ตลอด 24 ชม.

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ไม่จริง ไม่ควรแชร์ต่อ

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กระทรวงสาธารณสุข

แท็ก #AFNCThailand #COVID-19 #ข่าวปลอม #โควิด-19