Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,422,948

ข่าวปลอม อย่าแชร์! พนักงานธนาคารกรุงไทย สาขาโชคชัย 4 ติดเชื้อ COVID-19

วันที่ 30 มี.ค. 2563 15:10 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง พนักงานธนาคารกรุงไทย สาขาโชคชัย 4 ติดเชื้อ COVID-19 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย ธนาคารกรุงไทย พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากที่มีการแชร์ข้อความว่าพนักงานธนาคารกรุงไทย สาขาโชคชัย 4 ติดเชื้อ COVID-19 นั้น ทางธนาคารกรุงไทยได้ชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง จากการตรวจสอบกับเขตพื้นที่ของสาขาอย่างละเอียดแล้ว พบว่าไม่มีพนักงานธนาคารกรุงไทย สาขาโชคชัย 4 คนใดติดเชื้อ COVID-19 ตามที่ได้ปรากฏในโซเชียลมีเดีย

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูลบริการและผลิตภัณฑ์ของธนาคาร สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ Krungthai.com หรือโทร. 02 1111111

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ไม่จริง ไม่ควรแชร์ต่อ

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : ธนาคารกรุงไทย

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #COVID-19 #ข่าวปลอม #โควิด-19