Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม8,534,544

ข่าวปลอม อย่าแชร์! พนักงานไปรษณีย์ จัดส่งพัสดุที่ไม่ระบุชื่อผู้ส่งผู้รับ พร้อมทั้งบังคับรับพัสดุ

วันที่ 14 ก.ย. 2564 14:00 น.

ตามที่มีการแชร์ข้อมูล เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง พนักงานไปรษณีย์ จัดส่งพัสดุที่ไม่ระบุชื่อผู้ส่งผู้รับ พร้อมทั้งบังคับรับพัสดุ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีที่มีการส่งต่อข้อความว่าไปรษณีย์ ให้พนักงานจัดส่งพัสดุที่ไม่ระบุชื่อผู้ส่งผู้รับ พร้อมทั้งบังคับรับพัสดุด้วยนั้น ทางบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและชี้แจงว่า ไปรษณีย์ไทยไม่มีนโยบายจัดส่งพัสดุที่ไม่ระบุชื่อผู้ส่งผู้รับแต่อย่างใด อีกทั้งขอแจ้งเตือนผู้ใช้บริการให้ระวังมิจฉาชีพ ที่ปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ส่งพัสดุหลอกให้เซ็นรับพัสดุที่ไม่มีจ่าหน้าชื่อผู้ส่ง ซึ่งอาจเป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ทั้งนี้หากผู้ใช้บริการไม่ได้สั่งสินค้า ไม่ควรรับทั้งสิ้น แม้จะมีการอ้างว่าสามารถนำส่งคืนได้ในภายหลังหรือเหตุผลอื่นๆ พร้อมจัดฉากเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจปลอมเข้าขอตรวจสอบสิ่งของภายหลังจากผู้ใช้บริการหลงเชื่อเซ็นรับพัสดุ
จึงขอให้ผู้ใช้บริการสังเกตความผิดปกติของพัสดุ โดยตรวจสอบว่าเป็นสิ่งของที่ได้สั่งซื้อหรือไม่ และสังเกตจ่าหน้าผู้รับ ผู้ส่ง ว่าถูกต้องหรือไม่ทุกครั้งก่อนตัดสินใจเซ็นรับพัสดุ หากพบว่าไม่ได้สั่งสินค้า หรือพัสดุที่มาส่งมีการจ่าหน้าไม่ครบถ้วน หรือต้องสงสัย อย่าหลงเชื่อเซ็นรับพัสดุอย่างเด็ดขาด

สำหรับผู้ใช้บริการที่พบการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทยในกรณีข้างต้น หรือกรณีอื่นๆ เช่น เรียกเก็บค่าดำเนินการส่งพัสดุเพิ่มจากค่าสินค้าที่ต้องชำระ หรือแอบอ้างให้โหลดแอปพลิเคชัน และโอนเงินเพื่อซื้อสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น โดยผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบกรณีหลอกลวงได้ที่เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th เฟซบุ๊ก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ทวิตเตอร์ @Thailand_Postหรือ THP Contact Center 1545 นอกจากนี้ ในการติดต่อกับผู้ใช้บริการไปรษณีย์ไทยจะใช้อีเมล postalcare@thailandpost.co.th ในการสื่อสารเท่านั้น

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th เพจเฟซบุ๊ก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ไลน์ออฟฟิเชียล @Thailand Post หรือโทร. 1545

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ไปรษณีย์ไทย ไม่มีนโยบายจัดส่งพัสดุที่ไม่ระบุชื่อผู้ส่งผู้รับแต่อย่างใด ทั้งนี้ขอเตือนให้ประชาชนระวังมิจฉาชีพที่ปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ส่งพัสดุ และสังเกตจ่าหน้าผู้รับ ผู้ส่ง รวมถึงหากไม่ได้สั่งสินค้า ห้ามเซ็นรับพัสดุอย่างเด็ดขาด

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กดแชร์ข่าว เพื่อไม่ให้สังคมตกเป็นเหยื่อข่าวปลอม
  •  
  •  
  •  
  •  
แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวปลอม #พัสดุ #มิจฉาชีพ #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #ส่งของ #ไปรษณีย์