Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,497,757

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาในไทยเพิ่มต่อเนื่อง รัฐปิดข่าว! หวั่นกระทบเศรษฐกิจ

วันที่ 18 ก.พ. 2563 17:02 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาในไทยเพิ่มต่อเนื่อง รัฐปิดข่าว! หวั่นกระทบเศรษฐกิจ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวกับกระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีผู้ใช้งานเฟซบุ๊กโพสต์ข้อความ เกี่ยวกับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่เพิ่มขึ้น แต่คาดว่าทางรัฐบาลไทยมีการสั่งให้โรงพยาบาลปิดข่าว และไม่ยอมเปิดเผยตัวเลขของผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากจะมีผลกระทบในด้านรายได้ ต่อเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของประเทศไทย รวมถึงกรณีพบคนไข้ที่ตรวจพบ ก็จะวินิจฉัยว่าเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดา ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวว่า ขณะนี้(18 ก.พ.63) ประเทศไทยมีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรักษาในโรงพยาบาล 18 ราย กลับบ้านแล้ว 17 ราย รวมสะสม 35 ราย
ส่วนเรื่องการปิดข่าว ขอย้ำว่าไม่เป็นความจริง เพระทางกระทรวงมีการแถลงข่าวถึงกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นประจำทุกวัน เพื่อให้ประชาชนรู้ เข้าใจสถานการณ์ และรู้จักป้องกันตนเอง นอกจากนั้นทางสธ.ยังได้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกสื่อให้ช่วยกันให้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มาจากทางการออกสู่ประชาชน เพื่อให้ประชนชนได้รับข่าวสารที่ถูกต้อง และไม่ให้มีผู้ไม่หวังดีสร้างข่าวปลอมมาทำให้ตื่นตระหนก
และสุดท้ายเรื่องการวินิจฉัยของแพทย์ว่าเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดานั้น มีความเป็นไปได้เพราะช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ในบางพื้นที่มีอากาศเย็นต่อเนื่อง ร่างกายอาจปรับตัวไม่ทัน และหากผู้ป่วยไม่ได้มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่เข้าข่ายต้องสงสัยก็ขอให้อย่าตื่นตระหนก

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัส โดยกระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://pr.moph.go.th/?url=main/index/ หรือโทร. 0 2590 1311-2, 0 2590 1401-2

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ไม่จริง ไม่ควรแชร์ต่อ
หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กระทรวงสาธารณสุข

แท็ก #COVID-19 #ข่าวปลอม #รัฐปิดข่าว #โควิด-19