Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,511,080

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Dtox Kelly ลดอาการท้องผูก ป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้

วันที่ 18 ก.พ. 2563 14:28 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Dtox Kelly ลดอาการท้องผูก ป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็น ข้อมูลเท็จ

กรณีของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Dtox Kelly ที่มีการจำหน่ายโดยระบุสรรพคุณว่า ช่วยลดอาการท้องผูก ลำไส้สะอาด และล้างสารพิษ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ให้ข้อมูลว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดังกล่าวเข้าข่ายอาหารปลอม เพราะ

  1. การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Dtox Kelly ฉลากระบุผลิตโดย บริษัท พี.ซี. ฟาร์มาพลัส จำกัด โดยไม่มีการแสดงเลขสารบบอาหาร
  2. พบการโฆษณาสรรพคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต โอ้อวดสรรพคุณในการลดอาการท้องผูก ป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้
  3. จากการสืบค้นข้อมูลในระบบตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ไม่พบข้อมูลการอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารในชื่อดังกล่าว

จึงเข้าข่ายเป็นอาหารปลอม และการโฆษณาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นการโฆษณาคุณประโยชน์ หรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จ และเป็นโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ทั้งนี้ อย. ได้มีหนังสือ สั่งระงับการโฆษณา รวมทั้งดำเนินการตามกฎหมายกับผู้โฆษณาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และก่อนการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์มาบริโภคขอให้ประชาชนตรวจสอบสถานะเลข อย. ที่ Line FDAthai หรือเว็บไซต์ www.oryor.com หรือโทร. 1556

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ไม่จริง ไม่ควรแชร์ต่อ

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

แท็ก #ข่าวปลอม #ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร #มะเร็งลำไส้ #ลดอาการท้องผูก