Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม9,511,299

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ผลิตภัณฑ์ Greenherb ช่วยลดน้ำหนักได้ 15 กก. ใน 4 สัปดาห์

วันที่ 4 เม.ย. 2564 13:57 น.

ตามที่มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ Greenherb ช่วยลดน้ำหนักได้ 15 กก. ใน 4 สัปดาห์ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีผู้บริโภคให้ตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑ์ Greenherb ที่ใช้ข้อความโฆษณาแสดงสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ว่าสามารถลดน้ำหนักได้ 15 กก. ใน 4 สัปดาห์ โดยไม่ใช้สารเคมี ไม่ต้องอดอาหาร และไม่ต้องออกกำลังกายนั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Greenherb เลขสารบบอาหาร 10-1-07561-5-0036 แสดงข้อมูลทางการแพทย์ที่เป็นเท็จ และมีการใช้ข้อความโฆษณาแสดงคุณประโยชน์หรือสรรพคุณของอาหารที่ไม่ได้รับอนุญาต

นอกจากนี้ยังพบมีการแอบอ้างชื่อหน่วยงาน กรมสุขภาพนานาชาติ และชื่อบุคลากรทางการแพทย์ ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์เชิงวิทยาศาสตร์แห่งชาติ แพทย์ศาสตร์บัณฑิต อายุรแพทย์ นักโภชนาการ โดยกล่าวว่าเป็นผู้รับรองผลิตภัณฑ์ดังกล่าว แต่แท้จริงแล้วนั้น ไม่มีตำแหน่งทางการแพทย์ และหน่วยงาน/ศูนย์ฯ ดังกล่าวตามที่กล่าวอ้าง อีกทั้งชื่อแพทย์ตามที่กล่าวอ้างในเว็บไซต์ ไม่มีข้อมูลชื่อในฐานข้อมูลตรวจสอบรายชื่อแพทย์จากเว็บไซต์ของแพทยสภา จึงขอเตือนประชาชนว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดังกล่าวไม่สามารถลดน้ำหนักได้ อย่าหลงเชื่อรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดังกล่าว เพราะไม่ได้ผลแถมอาจมีสารที่เป็นอันตราย มีผลข้างเคียงรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ สำหรับผู้ที่อยากลดน้ำหนักควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ควบคุมอาหาร รวมทั้งออกกำลังกายอย่างเหมาะสม

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพ หรือหากพบผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัย สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1556 และสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : โฆษณาผลิตภัณฑ์ Greenherb แสดงข้อมูลทางการแพทย์ที่เป็นเท็จ และมีการใช้ข้อความโฆษณาแสดงคุณประโยชน์หรือสรรพคุณของอาหารที่ไม่ได้รับอนุญาต

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข

กดแชร์ข่าว เพื่อไม่ให้สังคมตกเป็นเหยื่อข่าวปลอม
  •  
  •  
  •  
  •  
แท็ก #AFNC #AFNCThailand #Greenherb #ข่าวปลอม #ลดนำ้หนัก #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #อาหารเสริม #ไขมัน