Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม8,664,969

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ผลิตภัณฑ์ Aurora ช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนเพศหญิง บรรเทาอาการปวดประจำเดือน และรักษาอาการประจำเดือนมาไม่ปกติ

วันที่ 14 ก.ย. 2564 16:00 น.

ตามที่มีการโฆษณาทางสื่อโซเชียลเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ Aurora ช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนเพศหญิง บรรเทาอาการปวดประจำเดือน และรักษาอาการประจำเดือนมาไม่ปกติ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Aurora ซึ่งมีการใช้ข้อความแสดงผลลัพธ์ของการรับประทานผลิตภัณฑ์ว่า สามารถช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนเพศหญิง บรรเทาอาการปวดประจำเดือน และรักษาอาการประจำเดือนมาไม่ปกติได้นั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวขออนุญาตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในชื่อ ออโรร่า (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) AURORA (DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT) อย. 73-1-00154-5-0086 โดยในการยื่นขออนุญาตไม่ได้ประเมินข้อมูลประสิทธิผลในการปรับสมดุลฮอร์โมนเพศหญิง บรรเทาอาการปวดประจำเดือน และรักษาอาการประจำเดือนมาไม่ปกติ ตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด จึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อการโฆษณาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่มีผลในการบำบัด บรรเทา หรือรักษาโรค และต้องแสดงคำเตือนดังกล่าวบนฉลาก

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพ หรือหากพบผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัย สามารถแจ้งได้ที่ www.fda.moph.go.th หรือโทรสายด่วน อย. 1556

บทสรุปของเรื่องนี้คือ: ผลิตภัณฑ์ Aurora ในการยื่นขออนุญาตไม่ได้ประเมินข้อมูลประสิทธิผลในการปรับสมดุลฮอร์โมนเพศหญิง บรรเทาอาการปวดประจำเดือน และรักษาอาการประจำเดือนมาไม่ปกติ ตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่มีผลในการบำบัด บรรเทา หรือรักษาโรค

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

กดแชร์ข่าว เพื่อไม่ให้สังคมตกเป็นเหยื่อข่าวปลอม
  •  
  •  
  •  
  •  
แท็ก #AFNC #AFNCThailand #Aurora #ข่าวปลอม #ประจำเดือน #ปรับฮอร์โมน #ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร #ผู้หญิง #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม