Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม8,982,769

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ผลิตภัณฑ์กระชายขาวพลัสดี สามารถยับยั้งการเพิ่มจำนวนเซลล์ไวรัสโควิด-19

วันที่ 20 ก.ย. 2564 14:00 น.

ตามที่มีการโฆษณาทางสื่อสั่งคมออนไลน์ต่างๆ เรื่อง ผลิตภัณฑ์กระชายขาวพลัสดี สามารถยับยั้งการเพิ่มจำนวนเซลล์ไวรัสโควิด-19 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีผลิตภัณฑ์กระชายขาวพลัสดี โฆษณาสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ว่า สามารถยับยั้งการเพิ่มจำนวนเซลล์ไวรัสโควิด-19 ได้นั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวขออนุญาตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในชื่อ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สารสกัดกระชายขาว พลัส ดี KRACHAY KHAW EXTRACT PLUS D DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT เลข อย. 13-2-06463-5-0077 ซึ่งในการยื่นขออนุญาต ไม่มีการยื่นข้อมูลประสิทธิผลในการ เพิ่มภูมิคุ้มกัน ยับยั้งการเพิ่มจำนวนเซลล์ไวรัสโควิด-19 และลดการติดเชื้อ ตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่มีผลในการบำบัด บรรเทา หรือรักษาโรคและต้องแสดงคำเตือนดังกล่าวบนฉลาก และหากผู้ป่วยหลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมารับประทาน เพื่อหวังผลในการเพิ่มภูมิคุ้มกันยับยั้งการเพิ่มจำนวนเซลล์ไวรัสโควิด-19 และลดการติดเชื้อ อาจเสียเงินเปล่า เสียโอกาสในการรักษา และอาจเสียชีวิตได้ ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้อง

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพ หรือหากพบผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัย สามารถแจ้งได้ที่ www.fda.moph.go.th หรือโทรสายด่วน อย. 1556

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ในการยื่นขออนุญาตของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ไม่มีการยื่นข้อมูลประสิทธิผลในการ เพิ่มภูมิคุ้มกัน ยับยั้งการเพิ่มจำนวนเซลล์ไวรัสโควิด-19 และลดการติดเชื้อ ตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

กดแชร์ข่าว เพื่อไม่ให้สังคมตกเป็นเหยื่อข่าวปลอม
  •  
  •  
  •  
  •  
แท็ก #AFNC #AFNCThailand #กระชาย #ข่าวปลอม #พลัสดี #ยับยั้ง #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #โควิด-19