Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,420,968

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ประเทศไทยปรับขึ้นราคาน้ำมัน โดยไม่อิงตามราคาตลาดโลก หรือราคาต้นทุน

วันที่ 1 มิ.ย. 2563 19:13 น.

ตามที่ได้มีข่าวปรากฏในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ในประเด็นเรื่อง ประเทศไทยปรับขึ้นราคาน้ำมัน โดยไม่อิงตามราคาตลาดโลก หรือราคาต้นทุน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน พบว่าข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลเท็จ

จากที่มีการแชร์ข้อความว่า ราคาน้ำมันในตลาดโลกต่ำลงทุกวัน​ แต่ราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไทยขึ้นราคาโดยไม่มีเหตุผล​ ขึ้นตามใจ ไม่มีการอ้างอิงใดๆ ทางสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานได้ชี้แจงว่า ไม่เป็นความจริง การค้าน้ำมันเชื้อเพลิงของไทยเป็นการแข่งขันตามกลไกการค้าเสรี การปรับราคาขายปลีกของผู้ค้าน้ำมันจึงขึ้นอยู่กับต้นทุนการจัดหา และสภาพการแข่งขันของตลาด ซึ่งส่วนใหญ่จะอ้างอิงราคาน้ำมันเบนซินและดีเซล ตลาดกลางของภูมิภาคเอเชีย (สิงคโปร์) ซึ่งเป็นตลาดขายน้ำมันที่อยู่ใกล้ประเทศไทยมากที่สุด โดยไม่ได้อ้างอิงกับการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันดิบโดยตรง

ทั้งนี้ช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2563 ราคาน้ำมันเบนซิน และดีเซลตลาดสิงคโปร์เป็นช่วงขาลง โดยราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน และดีเซลของไทยมีการปรับลดลงตามราคาน้ำมันอ้างอิงถึง 18 ครั้ง และตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม 2563 ราคาน้ำมันตลาดสิงคโปร์มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ค้าน้ำมันในประเทศปรับราคาขายปลีก 9 ครั้ง อย่างไรก็ดีเมื่อเปรียบเทียบราคาขายปลีกน้ำมันของไทย และน้ำมันอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ช่วงเดือนมีนาคม – ปัจจุบันพบว่าราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล และเบนซินของไทยปรับลดลงมากกว่าราคาตลาดสิงคโปร์ประมาณ ร้อยละ 15 – 20

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.eppo.go.th หรือโทร. 02 6121555

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ประเทศไทยมีการปรับขึ้นราคาน้ำมันตามต้นทุนการจัดหา และสภาพการแข่งขันของตลาด ซึ่งจะอ้างอิงราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลของตลาดกลางของภูมิภาคเอเชีย (สิงคโปร์)

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

แท็ก ##น้ำมัน #AFNC #AFNCThailand #ข่าวปลอม #ราคาน้ำมัน #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม