Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม9,054,547

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ประกาศแล้ว เวลาเคอร์ฟิวของ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน

วันที่ 25 มี.ค. 2563 21:47 น.

ตามที่ได้มีการแชร์ข่าวตามสื่อออนไลน์ต่างๆ ในประเด็นเรื่อง “ประกาศแล้ว เวลาเคอร์ฟิวของ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน” ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีที่มีการแชร์ข่าวผ่านสื่อออนไลน์ว่า นายกฯ ประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ห้ามออกจากเคหสถานตามเวลาต่างๆ โดยเริ่มบังคับใช้ 26 มีนาคมนี้ ทางกรมประชาสัมพันธ์ ขอชี้แจงว่า ทางภาครัฐยังไม่ได้มีการประกาศหรือระบุเวลา และรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ พ.ร.ก. ประการใด ซึ่งทำให้ประชาชนเกิดการเข้าใจผิด

โดยในความเป็นจริงข้อกำหนดต่างๆ เช่น การห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง การปิดสถานที่เสี่ยง การปิดช่องทางเข้าประเทศ การเสนอข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้สูงอายุ คนป่วย และเด็ก การห้ามกักตุนสินค้า การขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุผล การห้ามเสนอข่าวบิดเบือน จะมีประกาศตามมา หลังจากที่นายกรัฐมนตรีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า ภายใต้ พ.ร.ก.ฉบับนี้ จะไม่มีการปิดร้านค้าที่จำหน่ายสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ซึ่งข้อกำหนดที่ออกมาอาจจะสร้างความไม่สะดวกกับประชาชน พร้อมทั้งขอให้ร่วมมือและขอให้รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมทั้งปฏิบัติตามนโยบายป้องกันโรคระบาดนี้อย่างเคร่งครัด ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และติดตามข้อมูลจากทางภาครัฐเท่านั้น

ดังนั้น ขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐ สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ http://www.prd.go.th/ หรือโทร. 02-6182323

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี

กดแชร์ข่าว เพื่อไม่ให้สังคมตกเป็นเหยื่อข่าวปลอม
  •  
  •  
  •  
  •  
แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวปลอม #ประกาศ #พ.ร.ก. #เคอร์ฟิว