Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม4,018,450

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ปตท. เลิกขายน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E85

วันที่ 20 ก.พ. 2563 15:36 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ปตท. เลิกขายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสื่อดังกล่าวนั้นเป็น ข้อมูลเท็จ

เนื่องจากมีแชร์ว่าใกล้ถึงอวสานน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ที่รัฐส่งเสริมมาตั้งแต่ปี 2551 ทางบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ชี้แจงถึงข้อมูลดังกล่าวว่า สถานีบริการ PTT Station ไม่ได้ยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอลล์ E85 ตามที่เป็นข่าว ยังคงมีขายตามปกติ โดยข้อมูลล่าสุดมีการระบุจำนวนสถานีบริการ PTT Station ที่จำหน่าย E85 อยู่ ซึ่งมี 1,030 แห่ง จากจำนวนสถานีบริหารทั้งหมดทั้งหมด 1,756 แห่ง

และจากการที่กระทรวงพลังงานขอความร่วมมือให้มีการจำหน่ายน้ำมันดีเซล B10 ในทุกสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ เพื่อผลักดันให้น้ำมัน HSD B10 เป็นน้ำมันดีเซลเกรดพื้นฐานของประเทศ แต่เนื่องจากสถานีบริการ PTT Station มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันในสถานีบริการมากถึง 9 ชนิด ส่งผลให้สถานีบริการ PTT Station บางแห่ง ที่มีจำนวนถังน้ำมันจำกัด ไม่สามารถเพิ่มการจำหน่ายน้ำมันชนิดใหม่ (ดีเซล B20 ดีเซล B10) ที่เพิ่มเข้ามาได้ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนถังน้ำมัน โดยเปลี่ยนจากการขายน้ำมันบางชนิดไปขายน้ำมันดีเซล B10 เพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐ ตามที่กระทรวงพลังงานขอความร่วมมือว่าจะต้องมีน้ำมันดีเซล B10 จำหน่ายทุกสถานีบริการPTT Station ทั่วประเทศ ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2563

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.pttplc.com หรือโทร. 1365 PTT Center

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ไม่จริง ไม่ควรแชร์ต่อ

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กระทรวงพลังงาน

แท็ก ##น้ำมัน #ข่าวปลอม #ปตท #แก๊สโซฮอล์