Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,680,571

ข่าวปลอม อย่าแชร์! บิ๊กแดง ออกคำสั่ง กำชับ 6 ท่าต้องห้าม ขณะสวมเครื่องแบบทหาร พร้อมคาดโทษ

วันที่ 4 ก.พ. 2563 22:11 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง บิ๊กแดง ออกคำสั่ง กำชับ 6 ท่าต้องห้าม ขณะสวมเครื่องแบบทหาร พร้อมคาดโทษ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก กระทรวงกลาโหม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

หลังจากที่มีการแชร์ข้อมูลว่าผู้บัญชาการทหารบก มีคำสั่งแจ้งไปยังผู้บังคับหน่วย ห้ามทหารทำกิริยา 6 ท่า ต้องห้าม ขณะสวมเครื่องแบบ โดยมีรูปภาพประกอบทั้ง 6 ท่านั้น ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกขอเรียนว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง

กองทัพบกมีกฎระเบียบเกี่ยวกับการแต่งกาย และการประพฤติปฏิบัติติตนในระหว่างสวมใส่เครื่องแบบทหารที่ให้ยึดถือปฏิบัติเป็นภาพรวมไม่ได้มีคำสั่งเฉพาะเจาะจงในเรื่องใด โดยการแต่งเครื่องแบบต้องเป็นไปตามระเบียบ แบบธรรมเนียม เหมาะสมกับสถานที่ราชการ ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบก มีนโยบายและได้กำชับหน่วยงานของกองทัพบกอยู่เสมอ ให้กำลังพลแต่งกายตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ด้วยความสง่างามและมีวินัย รวมถึงรวมถึงการแสดงตนในสถานที่สาธารณะให้เป็นไปตามแบบธรรมเนียมทหารเพื่อภาพลักษณ์ที่ดี

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกองทัพบก สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://rta.mi.th หรือโทร. 02 2410404

 

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ไม่จริง ไม่ควรแชร์ต่อ

หน่วยงานที่ตรวจสอบ :  ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก กระทรวงกลาโหม

 

แท็ก #กระทรวงกลาโหม #ข่าวปลอม #ทหารบก #เครื่องแบบทหาร