Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,672,693

ข่าวปลอม อย่าแชร์! น้ำอัญชันต้ม รักษาโรคภูมิแพ้

วันที่ 15 ต.ค. 2563 15:20 น.

ตามที่มีการแนะนำ เรื่อง น้ำอัญชันต้ม รักษาโรคภูมิแพ้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีคำแนะนำสูตรน้ำอัญชันต้มใบเตย ใช้รักษาโรคภูมิแพ้ได้ ทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงว่าไม่เป็นความจริง ณะนี้ยังไม่มีหลักวิชาการรองรับ และไม่มีงานวิจัยใดที่ใช้ยืนยันว่าการดื่มน้ำอัญชันสามารถรักษาโรคภูมิแพ้ได้ ซึ่งการรับประทานน้ำอัญชันในปริมาณมาก และติดต่อกันเป็นเวลานานควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์แผนไทยหรือบุคลากรทางการแพทย์เพื่อความปลอดภัย เพราะอาจส่งผลเสียได้

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่ www.dtam.moph.go.th หรือโทร. 02 5917007 

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ไม่มีหลักวิชาการรองรับ และไม่มีงานวิจัยใดที่ใช้ยืนยันว่าการดื่มน้ำอัญชันสามารถรักษาโรคภูมิแพ้ได้

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวปลอม #น้ำอัญชัน #รักษาภูมิแพ้ #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #โรคภูมิแพ้