Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,680,571

ข่าวปลอม อย่าแชร์! น้ำรากบัว รักษาหอบหืด แก้ภูมิแพ้ และไซนัสอักเสบ

วันที่ 4 พ.ค. 2563 16:32 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง น้ำรากบัว รักษาหอบหืด แก้ภูมิแพ้ และไซนัสอักเสบ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีข้อความแนะนำให้ดื่มน้ำรากบัว จะช่วยรักษาอาการหอบหืด แก้ภูมิแพ้ ไซนัสอักเสบ ทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ชี้ว่าไม่เป็นความจริง ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลทางการแพทย์ และรายงานการศึกษาวิจัยที่ยืนยันว่ารากบัว จะช่วยลดอาการหอบหืด แก้ภูมิแพ้ และไซนัสอักเสบได้ ซึ่งปัจจุบันนิยมใช้เป็นอาหาร

นอกจากนี้ในบทความ ยังได้แนะนำให้ดื่มชาหนุมานประสานกาย เพื่อแก้หวัด แก้แพ้อากาศ บรรเทาอาการหอบหืด และโรคหลอดลมอักเสบ ในส่วนนี้ได้ให้ข้อมูลว่า ในทางด้านการแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์แผนไทยที่ระบุเกี่ยวกับโรคหวัด แพ้อากาศ บรรเทาอาการหอบหืด และโรคหลอดลมอักเสบ แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหนุมานประสานกายมีรายงานเกี่ยวกับความเป็นพิษต่อหัวใจ และมีข้อห้ามใช้ในผู้ป่วยหลายประเภท ดังนั้น ประชาชนไม่ควรใช้โดยพละการ หากมีอาการหอบหืด ภูมิแพ้ และไซนัสอักเสบ ควรปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์เท่านั้น

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโดยตรง สามาถติดตามที่เว็บไซต์ www.dtam.moph.go.th หรือโทร 02 5917007

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : น้ำรากบัว ไม่มีสรรพคุณในการลดอาการหอบหืด แก้ภูมิแพ้ และไซนัสอักเสบ หากมีอาการให้ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์เท่านั้น

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวปลอม #น้ำรากบัว #ภูมิแพ้