Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,671,689

ข่าวปลอม อย่าแชร์! น้ำปัสสาวะ ใช้ล้างตา ช่วยตาใส มองเห็นชัด

วันที่ 19 พ.ค. 2563 18:59 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับเรื่อง น้ำปัสสาวะ ใช้ล้างตา ช่วยตาใส มองเห็นชัด ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากที่มีการนำข้อความมาแชร์อีกครั้ง เกี่ยวกับเรื่องการใช้น้ำปัสสาวะรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆ รวมถึงบอกว่าใช้น้ำปัสสาวะมาล้างตา หยอดตาจะช่วยให้ตาโล่ง มองเห็นชัดขึ้น กระทรวงสาธารณสุขได้ชี้แจงว่าไม่เป็นความจริง ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ที่ยืนยันว่านำน้ำปัสสาวะสามารถนำมาใช้รักษาโรคต่างๆได้

ปัสสาวะ คือ ของเสียในรูปของเหลวที่ผลิตออกจากไต โดยกระบวนการกรองจากเลือด และขับออกจากท่อปัสสาวะ ส่วนองค์ประกอบของปัสสาวะประกอบด้วยน้ำ 95% ยูเรีย 2.5% และที่เหลือประกอบด้วยสารเคมีอื่นๆ การกระทำดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี หากนำมาหยอดตาอาจมีเชื้อโรคเข้าสู่ผิวตา ทำให้เกิดภาวะเยื่อบุตาอักเสบ โรคตาแดง มีขี้ตา ตามัว และถ้ารุนแรงอาจลุกลามจนเกิดภาวะกระจกตาอักเสบ ติดเชื้อที่กระจกตาลุกลาม และอาจต้องผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาหรือสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวร

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.moph.go.th หรือโทร. 02 5901000

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ไม่สามารถใช้น้ำปัสสาวะในการรักษาโรคต่างๆได้ และไม่ช่วยให้ตามองเห็นชัดขึ้น

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กระทรวงสาธารณสุข

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวปลอม #น้ำปัสสาวะ #ปัสสาวะ #รักษาโรค #ล้างตา #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม