Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม4,885,112

ข่าวปลอม อย่าแชร์! นายกฯ เตรียมจัดตั้งมหาวิทยาลัยใหม่ทุกตำบล

วันที่ 10 ต.ค. 2563 10:59 น.

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อความระบุ นายกฯ เตรียมจัดตั้งมหาวิทยาลัยใหม่ทุกตำบล ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีชวนเชื่อที่กล่าวว่านายกฯ จะตั้งมหาวิทยาลัยทุกตำบล เรียนฟรีตั้งแต่อนุบาลจนมหาวิทยาลัย ทางกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ไม่เป็นความจริง มีการนำเสนอข้อมูลไม่ครบถ้วน ซึ่งโครงการที่รัฐบาลจัดแท้จริง คือโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จ้างงาน 60,000 อัตรา ไม่ใช่การสร้างมหาวิทยาลัยในตำบล โดยจะมีเป้าหมาย 3,000 ตำบล จุดประสงค์เพื่อจ้างงานประชาชนทั่วไป, บัณฑิตจบใหม่, และนักศึกษา ซึ่งมีอัตราจ้าง ดังนี้

-ประชาชนทั่วไป 9,000 บาท/เดือน
-บัณฑิตจบใหม่ ไม่เกิน 3 ปี 15,000 บาท /เดือน
-นักศึกษา 5,000 บาท/เดือน

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี สามารถติดตามได้ www.prd.go.th หรือโทร. 02 6182323

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ไม่เป็นความจริง มีการนำเสนอข้อมูลไม่ครบถ้วน ซึ่งโครงการที่รัฐบาลจัดแท้จริง คือโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จ้างงาน 60,000 อัตรา ไม่ใช่การสร้างมหาวิทยาลัยในตำบล

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวปลอม #ตั้งมหาวิทยาลัย #มหาวิทยาลัย #มหาวิทยาลัยทุกตำบล #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม