Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม9,054,862

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ธ.ออมสิน เปิดสินเชื่อให้กู้ยืม 30,000 บาท ทุกอาชีพ ผ่อนเพียง 1,000 บาท

วันที่ 11 ต.ค. 2564 16:00 น.

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลสินเชื่อจาก ธ.ออมสิน เปิดสินเชื่อให้กู้ยืม 30,000 บาท ทุกอาชีพ ผ่อนเพียง 1,000 บาท ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีที่มีการแชร์ข้อมูลในโซเชียลมีเดียเรื่อง ธนาคารออมสิน เปิดสินเชื่อให้กู้ยืม 30,000 บาท ทุกอาชีพ ผ่อนเพียง 1,000 บาท และ เปิดให้กู้ 30,000 บาท ผ่อนแค่ 1,000 บาท ไม่ต้องมีคนค้ำนั้น ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง ได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงประเด็นดังกล่าว และชี้แจงว่า เป็นข่าวปลอม เนื่องจากสินเชื่อบัตรเงินสด People Card ของธนาคารออมสินในปัจจุบัน ชะลอการรับสมัครลูกค้ารายใหม่ จึงไม่มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สมัครใช้บริการผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และหากพิจารณาข้อมูลรายละเอียดที่โซเชียลนำมาลงเผยแพร่จนเกิดการแชร์ต่อกันนั้น พบว่าข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริงหลายจุด อาทิ เปิดให้กู้ 30,000 บาท ผ่อนแค่ 1,000 บาท วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท ในข้อเท็จจริงคือ ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเป็นระยะเวลา 6 เดือน ขั้นต่ำ 5,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท การผ่อนชำระ ชำระบางส่วนหรือจ่ายจริงขั้นต่ำ 5% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่าย (Statement) แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท เป็นต้น

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ อีกทั้งขอให้ใช้ความระมัดระวังพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องจากธนาคารออมสินก่อนทุกครั้ง จากเว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือ เพจเฟซบุ๊ก GSBsociety หรือโทร. 1115

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ธนาคารออมสินไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำของเพจและเฟซบุ๊กดังกล่าวแต่อย่างใด อีกทั้งสินเชื่อบัตรเงินสด People Card ของธนาคารออมสินในปัจจุบัน ชะลอการรับสมัครลูกค้ารายใหม่ จึงไม่มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สมัครใช้บริการผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

กดแชร์ข่าว เพื่อไม่ให้สังคมตกเป็นเหยื่อข่าวปลอม
  •  
  •  
  •  
  •  
แท็ก #AFNC #AFNCThailand #กู้เงิน #ข่าวปลอม #ธนาคาร #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #สินเชื่อ #ออมสิน