Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม4,918,939

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ธ.ก.ส. จัดทำแอปฯ ลงทะเบียนกู้เงินฉุกเฉิน

วันที่ 7 ม.ค. 2564 10:22 น.

ตามที่ได้มีการแนะนำแอปพลิเคชัน ของ ธ.ก.ส. เรื่องการ จัดทำแอปฯ ลงทะเบียนกู้เงินฉุกเฉิน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พบว่าข้อมูลที่ปรากฏดังกล่าว เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีการแนะนำให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ลงทะเบียนกู้เงิน ธกส. สินเชื่อฉุกเฉิน 10,000 บาท” ซึ่งมีการใช้ตราสัญลักษณ์ของธนาคาร ธ.ก.ส.ประกอบ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้ประชาชนหลงเชื่อดาวน์โหลดไปใช้งานนั้น ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ชี้แจงว่า ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และไม่ได้จัดทำแอปพลิเคชันดังกล่าวขึ้นแต่ประการใด จึงขอเตือนให้ประชาชนโปรดระมัดระวัง อย่าหลงเชื่อดาวน์โหลดแอปฯ ดังกล่าวมาใช้งาน เพราะอาจถูกหลอกให้กรอกข้อมูลสำคัญส่วนตัว ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินได้ ซึ่งหากดาวน์โหลดแอปดังกล่าวแล้วให้รีบถอนการติดตั้งโดยด่วน

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ผู้ที่สนใจบริการสินเชื่อของ ธ.ก.ส. ได้รับข้อมูลข่าวสาร สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.baac.or.th หรือโทร. 02 5550555

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และไม่ได้จัดทำแอปพลิเคชันดังกล่าวขึ้นแต่ประการใด

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #กู้เงิน #ข่าวปลอม #ธ.ก.ส. #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #สินเชื่อ #แอปพลิเคชัน