Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,523,233

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ติดเชื้อ ‘ไวรัสโคโรนา’ ตายแล้ว 2 รายในไทย ทางการปิดข่าวหวั่นแตกตื่น

วันที่ 3 ก.พ. 2563 11:36 น.

ตามที่ได้มีข่าวปรากฎในสื่อออนไลน์ต่างๆ ในประเด็นเรื่อง ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ตายแล้ว 2 รายในไทย ทางการปิดข่าวหวั่นแตกตื่น ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกระทรวงสาธารณสุข พบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็น ข้อมูลเท็จ
จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความว่า มีเด็กติดเชื้อไวรัสโคโรนาเสียชีวิต เป็นรายแรกในประเทศไทย พร้อมทั้งบอกว่าทางการปิดข่าวเอาไว้เพื่อไม่ให้คนแตกตื่น ซึ่งข้อเท็จจริงที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกมาชี้แจงมีใจความว่า ในพื้นที่ดังกล่าวไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา มีเพียงผู้ที่มีอาการต้องเฝ้าระวัง และการเสียชีวิตนั้นไม่เกี่ยวกับข้องกับการติดเชื้อไวรัสโรคโคโรนาแต่อย่างใด ขณะนี้ประเทศไทยยังไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ในประเด็นเรื่องปิดข่าวนั้น ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด เพราะทางกระทรวงสาธารณสุขมีการแถลงข่าวเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้ประชาชนรู้ และเข้าใจสถานการณ์ ให้รู้จักป้องกันตนเอง และไม่ตื่นตระหนก

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมควบคุมโรค เกี่ยวกับสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/index.php หรือโทร. 1422 ได้ตลอด 24 ชม.

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ไม่จริง ไม่ควรแชร์ต่อ
หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กระทรวงสาธารณสุข

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #COVID-19 #ข่าวปลอม #โควิด-19