Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม8,663,827

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ตรวจการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยตัวเองได้จากการกลั้นหายใจ เช็คอาการไอ-แน่นหน้าอก

วันที่ 4 ธ.ค. 2563 10:29 น.

ตามที่มีการส่งต่อ วิธีตรวจการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยตัวเองได้จากการกลั้นหายใจ เช็คอาการไอ-แน่นหน้าอก ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

เนื่องจากการส่งต่อข้อมูลในช่องทางออนไลน์โดยอ้างถึงผู้เชี่ยวชาญระบุว่าสามารถตรวจสอบความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยตัวเองจากวิธีหายใจเข้าลึก ๆ แล้วกลั้นหายใจไว้ 10 วิ ดูว่ามีอาการไอ แน่นหน้าอก หรือไม่ หากไม่มีอาการแสดงว่าไม่ติดเชื้อ ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่า ขณะนี้ยังไม่มีผลวิจัยทางการแพทย์ที่ออกมายืนยันว่า วิธีดังกล่าวสามารถใช้เช็คการติดเชื้อโควิด-19 ได้ รวมถึงขณะนี้การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ยังไม่สามารถทำได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ การตรวจปอดว่ามีการอักเสบจากการติดเชื้อหรือไม่ แพทย์จะทำการวินิจฉัยด้วยการฟังเสียงปอด ว่ามีความปกติในการหายใจหรือไม่ โดยจะทำร่วมกับการเอกซเรย์ปอดว่ามีฝ้าขาวผิดปกติไหม ส่วนอาการพื้นฐานของผู้ที่ปอดอักเสบติดเชื้อ ที่พบได้บ่อย คือ มีไข้ ไอ มีเสมหะ หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก และเจ็บเสียดบริเวณหน้าอกเวลาหายใจเข้า ซึ่งการตรวจ และวินิจฉัยโรคจะต้องดำเนินการโดยทางการแพทย์เท่านั้น

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ จากกระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.moph.go.th หรือโทร. 02 5901000

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ขณะนี้ยังไม่มีผลวิจัยทางการแพทย์ที่ออกมายืนยันว่า วิธีกลั้นหายใจสามารถใช้เช็คการติดเชื้อโควิด-19 ได้ รวมถึงขณะนี้การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ยังไม่สามารถทำได้ด้วยตนเอง

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กระทรวงสาธารณสุข

กดแชร์ข่าว เพื่อไม่ให้สังคมตกเป็นเหยื่อข่าวปลอม
  •  
  •  
  •  
  •  
แท็ก #AFNC #AFNCThailand #COVID-19 #กลั้นหายใจ #ข่าวปลอม #ตรวจการติดเชื้อ #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #แน่นหน้าอก #โควิด-19 #ไอ