Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม5,161,886

ข่าวปลอม อย่าแชร์! จุฬาฯ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 230 ราย

วันที่ 9 ก.พ. 2564 11:24 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง จุฬาฯ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 230 ราย ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากที่มีการส่งข้อความให้ทางศูนย์ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องจำนวนติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ของจุฬาฯ ทางกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงว่า จำนวน 230 รายนั้นเป็นจำนวนการตรวจเคส ซึ่งพบผู้ติดเชื้อเพียง 13 รายเท่านั้น จำนวนที่ปรากฏทำให้ประชาชนเข้าใจผิด และสร้างความตระหนกตกใจแก่ประชาชน จึงขอให้ประชาชนเลือกรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางกระทรวงสาธารณสุขและทางจังหวัดอย่างใกล้ชิด

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย และวิธีการป้องกันตนเอง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/index.php หรือโทร.1422

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : จำนวน 230 รายนั้นเป็นจำนวนการตรวจเคส ซึ่งพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจุฬาฯ เพียง 13 รายเท่านั้น

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #COVID-19 #ข่าวปลอม #จุฬา #ติดเชื้อ #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #โควิด-19