Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,679,519

ข่าวปลอม อย่าแชร์! จดหมายรับทำวีซ่าและเที่ยวบินพิเศษเข้าประเทศไทย

วันที่ 16 ก.ค. 2563 11:54 น.

ตามที่ได้มีการเผยแพร่เอกสารประทับตราราชการ เรื่องจดหมายรับทำวีซ่าและเที่ยวบินพิเศษเข้าประเทศไทยทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทาง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีที่มีการแชร์ภาพเอกสารระบุว่ากรมบัญชีกลางรับดำเนินการติดต่อสถานทูตฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดทำวีซ่าและเที่ยวบินพิเศษเข้าประเทศไทย โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่า 100,000 USD ทางกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังได้ชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่า เป็นการแอบอ้างใช้ตราสัญลักษณ์ของกรมบัญชีกลางรูปแบบเก่าประทับอยู่ที่จุดลงลายมือชื่อผู้ส่งหนังสือ และแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง โดยบุคคลดังกล่าวไม่ใช่บุคลากรของกระทรวงการคลัง  ประกอบกับกระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลางไม่เคยมีการรับดำเนินการติดต่อสถานทูตหรือประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดทำวีซ่าและเที่ยวบินพิเศษแต่อย่างใด และขอยืนยันว่า กรมบัญชีกลางให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงสุขภาพของประชาชน จึงขอเตือนหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาด

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.cgd.go.th หรือโทร. 02-270-6400

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : เป็นการแอบอ้างใช้ตราสัญลักษณ์ของกรมบัญชีกลาง และแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง ซึ่งกระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลางไม่เคยมีการรับดำเนินการติดต่อสถานทูตหรือประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดทำวีซ่าและเที่ยวบินพิเศษแต่อย่างใด

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวปลอม #ทำวีซ่า #วีซ่า #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม