Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,665,086

ข่าวปลอม อย่าแชร์! คลิปวิธีทำยาช่วยลดไข้ โดยการต้มขิงในน้ำอัดลม

วันที่ 12 พ.ค. 2563 17:49 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง คลิปวิธีทำยาช่วยลดไข้ โดยการต้มขิงในน้ำอัดลม ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากที่มีการแชร์คลิปวิดีโอ การทำยาลดตัวร้อนจากอาการไข้ ด้วยการนำขิงไปต้มในน้ำอัดลม ทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลหลักการหรือรายงานการศึกษาวิจัยรองรับว่าการต้มขิงในน้ำอัดลมมีประโยชน์สามารถลดไข้ได้ จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังการรับข่าวสารจากออนไลน์ ซึ่งอาจเป็นอันตรายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ได้

ส่วนข้อควรระวังในการใช้ขิง ได้แก่
1. การใช้ในระยะยาว ควรระวังการใช้ร่วมกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulants) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets) เนื่องจากอาจทำให้เลือดแข็งตัวช้า และทำให้เลือดไหลหยุดยาก
2. ระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคนิ่วในถุงน้ำดี ยกเว้นภายใต้การดูแลของแพทย์
3. ไม่แนะนำให้รับประทานในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโดยตรง สามาถติดตามที่เว็บไซต์ www.dtam.moph.go.th หรือโทร 02 5917007

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : การต้มขิงในน้ำอัดลม ไม่สามารถนำมาเป็นยาลดไข้ได้

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวปลอม #ขิง #น้ำอัดลม #ยาลดไข้ #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม