Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,499,036

ข่าวปลอม อย่าแชร์! คลิปถ่ายทอดสด น้ำท่วมหนักเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

วันที่ 18 ส.ค. 2563 11:30 น.

ตามที่ได้มีคลิปถ่ายทอดสดปรากฎในสื่อออนไลน์ต่างๆ เกี่ยวกับ กรณีน้ำท่วมหนักเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมชลประทาน พบว่าคลิปถ่ายทอดสดดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปถ่ายทอดสดน้ำท่วม โดยระบุว่าเป็นการรายงานสดจากบริเวณเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ทางกรมชลประทานได้ชี้แจงว่า ตามภาพที่ปรากฏในคลิปนั้นจากการตรวจสอบพบว่าพื้นที่ตามที่ปรากฎอยู่ในคลิป เป็นพื้นที่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ไม่ใช่ จ.กาฬสินธุ์ ตามที่อ้างถึง โดยปลัดเทศบาลตำบลวังเหนือก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าภาพเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันวันที่ 18 สิงหาคม 2563 สถานการณ์ได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมชลประทาน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.rid.go.th หรือโทร. 02 2410020

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : คลิปถ่ายทอดสดดังกล่าวเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ในพื้นที่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ไม่ใช่ จ.กาฬสินธุ์ ตามที่อ้างถึง

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #กาฬสินธุ์ #ข่าวปลอม #น้ำท่วม #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #อุทกภัย