Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม6,261,185

ข่าวปลอม อย่าแชร์! คณะสงฆ์เจ้าอาวาสทั่วราชอาณาจักร ขอความร่วมมือให้งดหรือเลื่อนการตาย

วันที่ 22 เม.ย. 2563 21:45 น.

ตามที่มีข้อความกล่าวอ้าง เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง คณะสงฆ์เจ้าอาวาสทั่วราชอาณาจักร ขอความร่วมมือให้งดหรือเลื่อนการตาย ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีข้อความกล่าวอ้างเรื่อง คณะสงฆ์เจ้าอาวาสทั่วราชอาณาจักร ขอความร่วมมือให้งดหรือเลื่อนการตาย ทางสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่า ทางมหาเถรสมาคม คณะสงฆ์ และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ไม่ได้มีการออกหนังสือหรือเอกสารที่ปรากฏตามสื่อสังคมออนไลน์นั้น และข้อมูลดังกล่าวไม่ได้เป็นไปตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด ซึ่งเป็นการแอบอ้างโดยใช้โลโก้เพื่อให้เกิดความเข้าใจผิด

โดยในส่วนของการจัดงานฌาปนกิจศพ สามารถจัดได้แต่ต้องปฏิบัติตามมาตราการอย่างเคร่งครัดด้วยการจัดอาสนะสงฆ์ให้มีระยะห่างระหว่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร จัดเก้าอี้นั่งสำหรับแขกที่มาร่วมฟังสวดอภิธรรม หรือร่วมฌาปนกิจศพ ให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่า 2 เมตร พิธีแห่ศพเวียนเมรุให้ตั้งแถวตอนลึกเว้นระยะห่างกันระหว่างบุคคลอย่างน้อย 2 เมตร รวมทั้งการขึ้นวางดอกไม้จันทน์ให้จัดแถวระยะห่างระหว่างกัน ไม่น้อยกว่า 2 เมตร

กรณีผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข และการจัดงานต้องอยู่ภายใต้กฎหมายพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2549 พร้อมทั้งมาตรการที่รัฐบาลกำหนด และประกาศ หรือคำสั่งที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนดเท่านั้น

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ  และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สามารถติดตามได้ที่ www.onab.go.th หรือ โทร 02 4417999

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ไม่จริง ไม่ควรแชร์ต่อ

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กดแชร์ข่าว เพื่อไม่ให้สังคมตกเป็นเหยื่อข่าวปลอม
  •  
  •  
  •  
  •  
แท็ก #AFNC #AFNCThailand #COVID-19 #ข่าวปลอม #ฌาปนกิจศพ #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ #เสียชีวิต #โควิด-19 #ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019