Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม9,054,547

ข่าวปลอม อย่าแชร์! คณะกรรมกรรมการสลากฯ พิจารณาเลื่อนออกรางวัลงวดวันที่ 1 ส.ค. 64

วันที่ 21 ก.ค. 2564 10:30 น.

ตามที่มีการกล่าวถึงประเด็นเรื่องคณะกรรมกรรมการสลากฯ พิจารณาเลื่อนออกรางวัลงวดวันที่ 1 ส.ค. 64 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีการส่งต่อข้อความประชาสัมพันธ์ที่ระบุว่าคณะกรรมกรรมการสลากฯ จะพิจารณาเรื่องการเลื่อนออกรางวัลงวดวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ทางสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงว่าเอกสารดังกล่าวถูกตัดต่อเปลี่ยนวันที่โดยอ้างสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  ทั้งนี้ ไม่มีการนัดประชุมเพื่อพิจารณาการเลื่อนออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ตามที่สื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่แต่อย่างใด โดยการจำหน่ายและออกรางวัลสลากฯ งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ยังคงดำเนินการตามปกติ ผู้ค้าสลากจำหน่ายสลากได้ตามเดิม เช่นเดียวกับการออกรางวัลจะยังออกตามกำหนดวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.glo.or.th หรือโทร. 0 2528 9999

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ไม่มีการนัดประชุมเพื่อพิจารณาการเลื่อนออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยการจำหน่ายและออกรางวัลสลากฯ งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ยังคงดำเนินการตามปกติ 

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กระทรวงการคลัง

 

กดแชร์ข่าว เพื่อไม่ให้สังคมตกเป็นเหยื่อข่าวปลอม
  •  
  •  
  •  
  •  
แท็ก #AFNCThailand #AntiFakeNewsCenter #กองสลาก #ข่าวปลอม #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #สลากกินแบ่ง #ออกรางวัล