Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม7,615,440

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ข้อแนะนำที่ควรรู้ ก่อนฉีดวัคซีน SINOVAC

วันที่ 13 มิ.ย. 2564 10:30 น.

ตามที่มีคำแนะนำส่งต่อในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ในประเด็นเรื่องข้อแนะนำที่ควรรู้ ก่อนฉีดวัคซีน SINOVAC ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีการส่งต่อข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง เซฟก่อนฉีด! ข้อแนะนำที่ควรรู้ ก่อนฉีดวัคซีน SINOVAC ทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง โดยข้อเท็จจริงแบ่งออกได้เป็น 3 หัวข้อได้แก่

1. ข้อแนะนำสำหรับผู้ที่กินยาบางชนิด เนื้อหาที่เผยแพร่ผิดทุกข้อ แท้จริงแล้วไม่ต้องงดยาที่กินต่อเนื่องเพื่อรักษาโรคประจำตัว
2. ข้อแนะนำทั่วไป แท้จริงแล้วไม่ต้องงดเครื่องดื่มที่กินเป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็น ชา กาแฟ แต่ควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3. ผู้ที่ควรเลื่อนฉีดวัคซีน
3.1 เจ็บป่วย มีไข้ รอให้หายดีก่อนฉีด ไม่มีข้อกำหนดว่า รอให้หายดีก่อนฉีด 10-14 วัน
3.2 โรคประจำตัวที่รุนแรงกำเริบเท่านั้น จึงเลื่อนการฉีดวัคซีน
3.3 ต้องตั้งครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์ ไม่ใช่ มากกว่า 12 สัปดาห์ ตามที่เผยแพร่

ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันบำราศนราดูร ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดกับเนื้อหาเซฟก่อนฉีด! ข้อแนะนำที่ควรรู้ ก่อนฉีดวัคซีน SINOVAC

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ หากต้องการรับรู้ข่าวสารเพิ่มเติม จากข่าวประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.si.mahidol.ac.th หรือโทร. 02 4197646 ต่อ 50

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง แท้จริงแล้วผู้ที่กินยาบางชนิด ไม่ต้องงดยาที่กิน และไม่ต้องงดเครื่องดื่มที่กินเป็นประจำ แต่ควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำหรับผู้ที่ควรเลื่อนฉีดวัคซีนไม่มีข้อกำหนดว่า รอให้หายไข้ก่อนฉีด 10-14 วัน หรือต้องตั้งครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์ ไม่ใช่ มากกว่า 12 สัปดาห์ ตามที่เผยแพร่

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

กดแชร์ข่าว เพื่อไม่ให้สังคมตกเป็นเหยื่อข่าวปลอม
  •  
  •  
  •  
  •  
แท็ก #AFNCThailand #AntiFakeNewsCenter #Sinovac #ข้อควรรู้ #ข่าวปลอม #วัคซีน #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม