Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,671,715

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ข่าวลือ! รัฐปิดข่าว พบพนักงานโรงงานติดเชื้อ COVID-19 ย่านปทุมธานี

วันที่ 23 ก.พ. 2563 10:29 น.

ตามที่ได้มีข่าวปรากฎในสื่อออนไลน์ต่างๆ ในประเด็นเรื่อง รัฐปิดข่าว พบพนักงานโรงงานติดเชื้อ COVID-19 ย่านปทุมธานี ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากข่าวลือที่บอกว่าแถวปทุมธานีมีพนักงานโรงงานบางแห่งติดเชื้อโคโรนา (COVID-19) และไม่น่าใช่โรงงานเดียว รัฐปิดข่าวจนมันแพร่ไปทั่วประเทศแล้ว ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ชี้แจงว่า ขณะนี้ยังไม่มีรายงานการพบผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าติดเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่ดังกล่าว สำหรับยอดผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันติดเชื้อที่ประเทศไทยวันนี้ (22 ก.พ.) มีจำนวน 35 ราย จึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก และเลือกรับข่าวสารจากหน่วยงานทางราชการเท่านั้น

ส่วนเรื่องการปิดข่าวนั้นขอยืนยันว่าทางภาครัฐไม่มีนโยบายในการปิดข่าวแต่อย่าใด ปัจจุบันทางกระทรวงสาธารณสุขได้เริ่มใช้มาตรเชิงรุก คือ เร่งให้ออกตรวจสอบกลุ่มเสี่ยง เพราะถ้าเราเจอคนที่มีเชื้อไว ก็จะลดการแพร่เชื้อลงได้ อีกทั้งตอนนี้ทางกระทรวงมีการแถลงข่าวถึงกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นประจำทุกวัน เพื่อให้ประชาชนรู้ เข้าใจสถานการณ์ และรู้จักป้องกันตนเองมากยิ่งขึ้น

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/index.php หรือโทร. 1422 ได้ตลอด 24 ชม.

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ไม่จริง ไม่ควรแชร์ต่อ

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กระทรวงสาธารณสุข

แท็ก #AFNCThailand #COVID-19 #ข่าวปลอม #โควิด-19