Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม8,634,604

ข่าวปลอม อย่าแชร์! การออกบัตรให้มุสลิมต่างด้าวทางสื่อออนไลน์

วันที่ 5 มี.ค. 2563 13:46 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับเรื่อง การออกบัตรให้มุสลิมต่างด้าวทางสื่อออนไลน์ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากข่าวที่ถูกนำกลับมาแชร์อีกครั้งว่า “เอามุสลิมต่างด้าว มาออกบัตรประชาชนไทย ใครเป็นคนออกบัตรให้ ฝ่ายความมั่นคงทำอะไรอยู่ครับ โดยปรากฏภาพบัตรหลายใบกองรวมกัน และภาพบัตรประชาชนของชาย 2 คน” ทางกรมการปกครองขอชี้แจงให้ทราบว่า ข้อมูลข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่ประการใด ภาพบัตรหลายใบที่กองรวมกัน เมื่อพิจารณาจากลักษณะรูปแบบ และตำแหน่งการจัดวาง ข้อความตัวเลข และรูปถ่าย บนบัตรแล้ว ขอยืนยันว่าไม่ใช่บัตรประจำตัวประชาชนของประเทศไทย

ส่วนภาพบัตรประจำตัวประชาชนของ ชาย 2 คน เป็นบัตรประจำตัวประชาชนที่กรมการปกครองได้ออกให้เนื่องจากบุคคลทั้งสองเป็นผู้มีสัญชาติไทย มีหลักฐานการเกิดในประเทศไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน สามารถยื่นขอมีบัตรได้ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และหากประชาชนมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการออกบัตรประชาชน สามารถติดตามได้ที่สำนักบริหารการทะเบียน เว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th หรือโทร. 02 7917028

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ไม่จริง ไม่ควรแชร์ต่อ

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

กดแชร์ข่าว เพื่อไม่ให้สังคมตกเป็นเหยื่อข่าวปลอม
  •  
  •  
  •  
  •  
แท็ก #ข่าวปลอม #ต่าวด้าว #บัตรประชาชน #มุสลิม