Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม8,663,827

ข่าวปลอม อย่าแชร์! กระทรวงมหาดไทย ออกใบอนุญาตย้อนหลังให้สร้างมัสยิด ที่ จ.บึงกาฬ

วันที่ 4 มิ.ย. 2563 13:49 น.

ตามที่ได้มีข่าวปรากฎในสื่อออนไลน์ต่างๆ ในประเด็นเรื่อง กระทรวงมหาดไทย ออกใบอนุญาตย้อนหลังให้สร้างมัสยิด ที่ จ.บึงกาฬ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่าข้อมูลที่ปรากฏดังกล่าว เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีที่มีการโพสต์ข้อความระบุว่า กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตย้อนหลังให้สร้างมัสยิด ที่จังหวัดบึงกาฬนั้น ทางกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงว่า ข้อมูลที่กล่าวไม่เป็นความจริง เนื่องจากการจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิด ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย โดยตามข้อกฎหมาย การสร้างมัสยิดต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดหรือคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (กรณีจังหวัดที่ไม่มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด) เป็นสำคัญ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือปลัดกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 494/2542 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2542 เป็นเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ในการจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิด ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่อย่างใด

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการปกครอง สามารถติดตามได้ที่เว็บไวต์ www.dopa.go.th หรือโทร. 02 2210151

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : กระทรวงมหาดไทย ไม่ได้ออกใบอนุญาตย้อนหลังให้สร้างมัสยิด ที่ จ.บึงกาฬแต่อย่างใด และการจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิด ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

กดแชร์ข่าว เพื่อไม่ให้สังคมตกเป็นเหยื่อข่าวปลอม
  •  
  •  
  •  
  •  
แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวปลอม #มัสยิด #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม