Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,497,757

ข่าวปลอม อย่าแชร์! กรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีจากวัดทุกแห่ง

วันที่ 8 ก.ย. 2563 11:23 น.

ตามที่มีการโพสต์และแชร์ข้อความในสื่อต่างๆ ถึงประเด็นเรื่อง กรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีจากวัดทุกแห่ง ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีการโพสต์ข้อความว่า เริ่มเก็บภาษีทุกวัดแล้ว พร้อมแนบรูปภาพบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี เป็นชื่อวัดต่างๆ ทั้งนี้ทางกรมสรรพากรได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้ว ขอชี้แจงว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด เพราะวัดไม่ได้เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร จึงไม่มีหน้าที่ในการเสียภาษี ดังนั้นรายได้ที่วัดได้รับจึงไม่มีภาระภาษี และกรมสรรพากรไม่มีความจำเป็นต้องตรวจสอบรายได้หรือตรวจสอบการเสียภาษีของวัดแต่อย่างใด

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องภาษีต่างๆ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.rd.go.th หรือโทร. ศูนย์สารนิเทศสรรพากร 1161

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : วัดไม่ได้เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร จึงไม่มีหน้าที่ในการเสียภาษี

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวปลอม #ภาษี #ภาษีวัด #วัด #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #สรรพากร #เสียภาษี