Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม8,662,482

ข่าวปลอม อย่าแชร์! กรมพัฒนาธุรกิจการค้า อนุญาตใบทะเบียนพาณิชย์ Hathaithip Chantrapoon ประกอบธุรกิจเงินกู้ออนไลน์

วันที่ 15 ก.ย. 2564 10:30 น.

ตามที่มีการเผยแพร่ใบอนุญาตจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า อนุญาตใบทะเบียนพาณิชย์ Hathaithip Chantrapoon ประกอบธุรกิจเงินกู้ออนไลน์ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีการแชร์รูปใบอนุญาตที่แอบอ้างว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกใบอนุญาตทะเบียนพาณิชย์ให้ Hathaithip Chantrapoon สามารถประกอบธุรกิจเงินกู้ออนไลน์ได้นั้น ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า เอกสารดังกล่าวเป็นของปลอม ที่มีการปลอมแปลงขึ้นมา เนื่องจากฟอนต์หรือรูปแบบของเอกสารผิดจากรูปแบบตามมาตราฐาน อีกทั้งตัวเอกสารจริงจะมีคิวอาร์โค้ดโดยเฉพาะของทางหน่วยงานอยู่ในตัวเอกสารด้วย ซึ่งรูปภาพเอกสารดังกล่าวไม่มี

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.dbd.go.th/ หรือโทร 1570

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : เอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารปลอม ที่ถูกปลอมแปลงขึ้นมา เนื่องจากรูปแบบของเอกสารผิดจากรูปแบบตามมาตราฐาน และไม่มีคิวอาร์โค้ดโดยเฉพาะของทางหน่วยงาน

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

กดแชร์ข่าว เพื่อไม่ให้สังคมตกเป็นเหยื่อข่าวปลอม
  •  
  •  
  •  
  •  
แท็ก #AFNCThailand #AntiFakeNewsCenter #ข่าวปลอม #ทะเบียนพาณิชย์ #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #ออนไลน์ #เงินกู้ #เอกสาร #ใบอนุญาต