Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม4,018,274

ข่าวปลอม อย่าแชร์! กรมควบคุมโรค เปิดรับบริจาค เงิน Notebook และโทรศัพท์ สู้ภัย COVID-19

วันที่ 17 มี.ค. 2563 19:02 น.

ตามที่ได้มีข่าวปรากฎในสื่อออนไลน์ต่างๆ ในประเด็นเรื่อง กรมควบคุมโรค เปิดรับบริจาค เงิน Notebook และโทรศัพท์ สู้ภัย COVID-19 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีการโพสต์ข้อความว่า “ขอความช่วยเหลือ ขณะนี้สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรคเป็นทั้งหน่วยประสานงาน และปฏิบัติการ ป้องกัน ควบคุมโรค COVID-19 เนื่องจากมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นจึงจำเป็นต้องใช้ เครื่องมือในการประสานมากขึ้น จึงขอการสนับสนุน Notebook โทรศัพท์ หากท่านใดประสงค์จะบริจาค ขอได้โปรด โอนเงินขำบัญชีกองทุนสนับสนุนป้องกันควบคุมโรค” ซึ่งทางกรมควบคุมโรคได้ออกมาชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง ทางกรมฯไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆในการขอรับบริจาค และไม่มีการขอรับบริจาคในขณะนี้ จึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย ได้จากการแถลงข่าวประจำวันของกระทรวงสาธารณสุข

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย และวิธีการป้องกันตนเอง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.moph.go.th หรือโทร. 1422 ได้ตลอด 24 ชม.

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ไม่จริง ไม่ควรแชร์ต่อ

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #COVID-19 #กรมควบคุมโรค #ข่าวปลอม #บริจาค #โควิด-19