Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม5,190,144

ข่าวปลอม อย่าแชร์! กรมขนส่งเรียกสอบใหม่-ยึดคืน ผู้ถือใบขับขี่ตลอดชีพ

วันที่ 9 ส.ค. 2563 15:16 น.

ตามที่ได้มีข่าวปรากฎในสื่อออนไลน์ต่างๆ ถึงประเด็นเรื่อง กรมขนส่งเรียกสอบใหม่-ยึดคืน ผู้ถือใบขับขี่ตลอดชีพ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีการแชร์ข้อความว่า มีการยึดคืนใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีพที่ออกให้แล้ว การให้เข้ามาทดสอบสมรรถภาพของร่างกายใหม่ หรือทดสอบขับใหม่ ทางกรมขนส่งทางบกได้ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง ไม่มีการยึดคืนใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีพ และไม่มีการเรียกผู้มีใบอนุญาตขับขี่รถตลอดชีพทั้งหมดมาทดสอบสมรรถภาพของร่างกายใหม่ หรือทดสอบขับรถใหม่ตามข้อมูลที่มีการแชร์กันในขณะนี้
แต่จะมีการศึกษาพิจารณาดำเนินการคัดกรองในผู้ที่ร่างกายเสื่อมสมรรถภาพหรือมีสภาวะโรคที่แพทย์วินิจฉัยแล้วเห็นว่ามีผลต่อประสิทธิภาพการขับขี่อย่างปลอดภัย เช่น โรคทางสมอง โรคปัญหาการมองเห็นที่รักษาไม่หาย เป็นต้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน โดยการศึกษาดังกล่าวต้องหารือร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และแพทยสภา และต้องพิจารณาข้อกฎหมายประกอบอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้กระทบสิทธิผู้ถือใบอนุญาตขับขี่รถตลอดชีพ (ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2563) ซึ่งการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถยังคงเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามปกติ

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมขนส่งทางบก สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.dlt.go.th หรือโทร. 02 2718888 หรือ 1584

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ไม่มีการยึดคืนใบอนุญาตขับขี่รถตลอดชีพ และไม่มีการเรียกผู้มีใบอนุญาตขับรถตลอดชีพทั้งหมดมาทดสอบสมรรถภาพของร่างกายใหม่หรือทดสอบขับรถใหม่ตามข้อมูลที่มีการแชร์กันในขณะนี้

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวปลอม #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #ใบขับขี่ #ใบขับขี่ตลอดชีพ