Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม5,184,450

ข่าวปลอม อย่าแชร์! กรมขนส่ง เรียกสอบใหม่-ยึดคืน ผู้ถือใบขับขี่ตลอดชีพ

วันที่ 21 ธ.ค. 2563 13:50 น.

ตามที่ได้มีข่าวปรากฎในสื่อออนไลน์ต่างๆ ถึงประเด็นเรื่อง กรมขนส่ง เรียกสอบใหม่-ยึดคืน ผู้ถือใบขับขี่ตลอดชีพ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีที่มีการแชร์ข้อความว่าผู้ที่ถือใบขับขี่ตลอดชีพ ต้องโดนยึดใบอนุญาตขับขี่ และให้เข้ามาทดสอบสมรรถภาพของร่างกายใหม่ หรือทดสอบขับรถใหม่นั้น ทางกรมขนส่งทางบกได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันยังคงใช้ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามปกติ ยืนยันว่าไม่มีการยึดคืนใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีพ และไม่มีการเรียกผู้มีใบอนุญาตขับขี่รถตลอดชีพทั้งหมดมาทดสอบสมรรถภาพของร่างกายใหม่ หรือทดสอบขับรถใหม่ตามข้อมูลที่มีการแชร์กัน

โดยข่าวดังกล่าวเป็นการนำข้อมูลเก่าที่มีการแชร์เมื่อเดือนสิงหาคม มาแชร์ใม่อีกครั้ง ทั้งนี้จะมีการศึกษาพิจารณาดำเนินการคัดกรองในผู้ที่ร่างกายเสื่อมสมรรถภาพหรือมีสภาวะโรคที่แพทย์วินิจฉัยแล้วเห็นว่ามีผลต่อประสิทธิภาพการขับขี่อย่างปลอดภัย เช่น โรคทางสมอง โรคปัญหาการมองเห็นที่รักษาไม่หาย เป็นต้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน โดยการศึกษาดังกล่าวต้องหารือร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และแพทยสภา และต้องพิจารณาข้อกฎหมายประกอบอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้กระทบสิทธิผู้ถือใบอนุญาตขับขี่รถตลอดชีพ

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมขนส่งทางบก สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.dlt.go.th หรือโทร. 02 2718888 หรือ 1584

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ปัจจุบันยังคงใช้ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามปกติ ไม่มีการยึดคืนใบอนุญาตขับขี่รถตลอดชีพ และไม่มีการเรียกผู้มีใบอนุญาตขับรถตลอดชีพทั้งหมดมาทดสอบสมรรถภาพของร่างกายใหม่หรือทดสอบขับรถใหม่ตามข้อมูลที่มีการแชร์กัน

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ขนส่ง #ข่าวปลอม #ยืดใบขับขี่ #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #ใบขับขี่ #ใบขับขี่ตลอดชีพ