Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,516,040

ข่าวปลอม อย่าแชร์! กฟน. จัดโครงการไฟฟ้า ล้างแอร์ช่วยชาติ

วันที่ 25 มิ.ย. 2563 10:55 น.

ตามที่มีข้อมูลแนะนำ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องกฟน. จัดโครงการไฟฟ้า ล้างแอร์ช่วยชาติ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางการไฟฟ้านครหลวง กระทรวงมหาดไทย พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องกฟน. จัดโครงการไฟฟ้า ล้างแอร์ช่วยชาติ ทางการไฟฟ้านครหลวง กระทรวงมหาดไทย ได้ชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่า โครงการดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับ โครงการล้างแอร์ลดโลกร้อนราคาถูก ของกฟน. ประจำปี 2563 ที่ดำเนินการช่วยเหลือประชาชน ซึ่งขณะนี้โครงการของกฟน. ปิดการรับสมัครไปแล้ว และยังไม่มีการเปิดรับสมัครประจำปี 2564 แต่อย่างใด

สำหรับโครงการล้างแอร์ลดโลกร้อนนั้น กฟน.จะเข้าไปดำเนินการเฉพาะลูกค้าที่ได้สมัครเข้าโครงการฯ ผ่าน MEA Smart Life Application เท่านั้น และมีการนัดหมายไว้ล่วงหน้าก่อนเข้าดำเนินการทุกครั้ง ยืนยัน กฟน. ไม่มีบริการให้พนักงานรับชำระค่าไฟฟ้า เก็บเงินค่าเปลี่ยนเครื่องวัดฯ รวมถึงไปดำเนินการตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเก็บค่าบริการนอกสถานที่แต่อย่างใด ยกเว้นกรณีที่จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน หรือโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบผ่านช่องทางสื่อสารทางการของ กฟน. หรือสื่อมวลชนทราบก่อนทุกครั้ง

ขอให้ประชาชนระมัดระวังการแอบอ้างการให้บริการล้างแอร์ในนามโครงการของการไฟฟ้า รวมถึงแอบอ้างว่าเป็นบริษัทที่ได้รับการว่าจ้างจากการไฟฟ้าต่างๆ หรือการแอบอ้างว่าเป็นพนักงานของ กฟน. การแสดงบัตรพนักงานปลอม ตลอดจนการหลอกลวงประชาชนในรูปแบบอื่นๆ เช่น ปลอมแปลงใบแจ้งค่าไฟฟ้า ใช้ใบเสร็จปลอม เพื่อหลอกลวงให้ประชาชนจ่ายค่าไฟฟ้ากับกลุ่มมิจฉาชีพโดยตรง หรือแจ้งเอกสารเตือนตัดไฟฟ้า แอบอ้างแจ้งเปลี่ยนเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (มิเตอร์) แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้ไฟฟ้า ซึ่งอาจทำให้ประชาชนสูญเสียทรัพย์สินได้

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ  และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากการไฟฟ้านครหลวง กระทรวงมหาดไทย สามารถติดตามได้ที่เฟซบุ๊ก การไฟฟ้านครหลวง MEA หรือ โทร. 1130

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : โครงการดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับ โครงการล้างแอร์ลดโลกร้อนราคาถูก ของกฟน. ประจำปี 2563 ที่ดำเนินการช่วยเหลือประชาชน ซึ่งขณะนี้โครงการของกฟน. ปิดการรับสมัครไปแล้ว และยังไม่มีการเปิดรับสมัครประจำปี 2564 แต่อย่างใด

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : การไฟฟ้านครหลวง กระทรวงมหาดไทย

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวปลอม #ล้างแอร์ #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม