Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,680,151

ข่าวปลอม สร้างความเข้าใจผิดทางสังคม อย่าแชร์! เจ้าหน้าที่รัฐฯ เปิดพัสดุฯ ทุกชิ้น พร้อมตรวจยึดหน้ากากอนามัย นำไปค้ากำไรต่อ

วันที่ 19 มี.ค. 2563 20:56 น.

จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความว่า เจ้าหน้าที่รัฐฯ เปิดพัสดุฯ ทุกชิ้น พร้อมตรวจยึดหน้ากากอนามัย นำไปค้ากำไรต่อ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทาง กรมศุลกากร พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

ตามที่ได้มีการโพสต์ตามสี่อออนไลน์ต่างๆ เกี่ยวกับกรณี “ไปรษณีย์ไล่แกะของ เพื่อเช็คหาหน้ากากอนามัย บางอันก็ไม่ใช่หน้ากากสินค้าพังหมด บางคนส่งไปให้ทางบ้านใช้แต่โดนยึดอีก ไล่แกะทุกคน” ซึ่งข่าวดังกล่าวเผยแพร่ในวงกว้าง อาจทำให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง  เนื่องจากได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน กรมศุลกากรขอชี้แจงว่า เป็นการปฏิบัติหน้าที่ ตามปกติของฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ด่านศุลกากรอรัญประเทศ  ซึ่งได้บูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร ชุดควบคุม กรมทหารพรานที่ 12 (ร้อย ทพ.1201) ในการป้องกันและปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และสินค้าผิดกฎหมายอื่นๆ ผ่านระบบออนไลน์ โดยจัดส่งทางบริษัทขนส่งต่างๆ เช่น บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นต้น ทั้งนี้อาศัยอำนาจตามมาตรา 167 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 โดยทางบริษัท ไปรษณีย์ จำกัด ได้มีหนังสือชี้แจงประเด็นดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ตามเอกสารแนบ ซึ่งการเปิดตรวจครั้งนี้ พบสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เช่น รองเท้า เสื้อผ้า เข็มขัด ชุดกีฬา ฯลฯ จำนวนมากถึง 86 กล่อง

 

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจเกี่ยวกับการดำเนินการใดๆ ของกรมศุลกากร สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลทางศุลกากรได้ที่Customs Call Center 1164 หรือ e-mail : [email protected] หรือแจ้งปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ที่กลุ่มคุ้มครองส่งเสริมจริยธรรม หมายเลข 1332 โทรศัพท์ : 0-2667-7432,0-2667-6891,0-2667-6889 และ e-mail : [email protected] หรือติดต่อด้วยตนเอง หรือโทรศัพท์สอบถามไปยัง สำนักงานหรือด่านศุลกากรทุกแห่ง ในวันและเวลาราชการ

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ไม่จริง ไม่ควรแชร์ต่อ

หน่วยงานที่ตรวจสอบ :  ส่วนสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #กรมศุลกากร #ข่าวปลอม #พัสดุ #หน้ากากอนามัย #ไปรษณีย์