Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม4,927,430

อย่าเชื่อข่าวปลอม ฟองสบู่แตกรอบ 2 ตรวจสอบข้อมูล ก่อนเชื่อ หรือ แชร์

วันที่ 31 พ.ค. 2562 16:41 น.

ตามที่มีการแชร์ข้อมูลในสื่อโซเชียล เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทย โดยอ้างว่าอาจเกิดภาวะวิกฤตฟองสบู่แตก รอบ 2 นั้น

วันนี้ (31 พ.ค.62) ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาแถลงถึงภาพรวมเศรษฐกิจไทย พบว่าดีขึ้นในทุกด้าน หากมีด้านที่ชะลอตัวก็เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่เป็นตัวแปร และได้รับผลกระทบร่วมกันทุกประเทศ

นางสาวพรเพ็ญ สดศรีชัย ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุถึงสถานการณ์เศรษฐกิจไทย เดือนเมษายน 2562 ว่าภาพรวมยังขยายตัวดีขึ้น โดยสรุปจาก

– การใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของประชาชนในประเทศอยู่ในเกณฑ์ดี โดยเฉพาะรายได้ของลูกจ้างนอกภาคเกษตรกรรมดีขึ้น
– การผลิตภาคอุตสาหกรรมดีขึ้น โดยเฉพาะหมวดยานยนต์ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
– การใช้จ่ายภาครัฐอยู่ในเกณฑ์ดี
– การลงทุนภาคเอกชนมีการขยายตัว โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรม
– จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่ม และนำรายได้เข้าประเทศเพิ่มขึ้น
– การส่งออกสินค้าหดตัวบ้างซึ่งเป็นไปตามสถานการณ์การค้าโลก
– ราคาสินค้าโดยทั่วไปทรงตัว ยกเว้นราคาน้ำมันที่มีการปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก แต่ราคาอาหารสด (เนื้อสัตว์และข้าว) ลดลง
– อัตราว่างงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ
– รายได้จากการส่งออกยังมากกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศ

ที่มา : www.realnewsthailand.prd.go.th

แท็ก #การเงิน-หุ้น #ข่าวปลอม #ธนาคารแห่งประเทศไทย #ฟองสบู่แตก #ภาวะเศรษฐกิจ #เศรษฐกิจไทย