Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม5,190,310

ข่าวบิดเบือน โคมเกลือช่วยขจัดมลพิษออกจากอากาศ และใช้ต้านไวรัสได้

วันที่ 19 ก.พ. 2564 09:56 น.

ตามที่มีข้อความแนะนำ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง โคมเกลือช่วยขจัดมลพิษออกจากอากาศ และใช้ต้านไวรัสได้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน

กรณีผลิตภัณฑ์โคมเกลือหิมาลัย ที่อธิบายว่า หินเกลือบริสุทธิ์ (Pure Rock Salt) ซึ่งเป็นเกลือที่เกิดจากธรรมชาติ จะผลิตประจุลบ ( Negative Ions ) โคมเกลือเมื่อเกลือถูกความร้อนจะปล่อยประจุ ทำให้คุณภาพอากาศดีขึ้น ที่มีประโยชน์ให้ความชุ่มชื้นแก่อากาศ ทำความสะอาดและทำลายเชื้อแบคทีเรียที่มีในบรรยากาศได้นั้น ทางกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงว่า โคมเกลือหิมาลัยสามารถฟอกอากาศได้ แต่ไม่สามารถใช้เพื่อต้านไวรัส และไม่แนะนำให้ใช้โคมเกลือหิมาลัยเป็นเครื่องฟอกอากาศในอาคาร เนื่องจากประจุลบอาจช่วยให้อนุภาคเกาะติดกับพื้นผิวใกล้เคียง ซึ่งไม่ได้ขจัดมลพิษออกจากอากาศภายในอาคาร โดยประจุเหล่านี้อาจเข้าไปอยู่ในร่างกายได้ และในกระบวนการผลิตอาจมีโอโซนเกิดขึ้น ซึ่งเป็นมลพิษทางอากาศที่ทำลายสุขภาพ โดยมีการวิจัยชี้ให้เห็นว่าโอโซนมีผลต่อปัญหาสุขภาพในระยะยาว เช่น โรคหอบหืด โรคหัวใจ และโรคปอดการศึกษาทดลองในหนูยังชี้ให้เห็นว่าโอโซนอาจทำให้เกิดอาการชักและตาบอดได้ ซึ่งหากไม่ได้รับโอโซนในระดับชั่วโมงเร่งด่วน แต่อาจได้รับจากโคมไฟเกลือในบ้าน แต่การสะสมโอโซนในอาคารอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพหากไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดี

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.anamai.moph.go.th หรือโทร. 02 5904000

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : โคมเกลือหิมาลัยสามารถฟอกอากาศได้ แต่ไม่แนะนำให้ใช้โคมเกลือหิมาลัยเป็นเครื่องฟอกอากาศในอาคาร เนื่องจากจะมีประจุลบที่ทำให้เข้าไปอยู่ในร่างกายได้ และเป็นมลพิษทางอากาศที่ทำลายสุขภาพได้

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ขจัดมลพิษ #ข่าวบิดเบือน #ฟอกอากาศ #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #โคมเกลือ #โคมไฟเกลือ