Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม5,185,295

ข่าวบิดเบือน อย่าแชร์! 10 เมนูอาหาร ต้านไวรัส สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกัน COVID-19

วันที่ 19 เม.ย. 2563 13:57 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง 10 เมนูอาหาร ต้านไวรัส สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกัน COVID-19 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น มีข้อมูลบิดเบือน

จากประเด็นที่มีการแนะนำเมนูอาหาร 10 เมนู หากรับประทานจะต้านไวรัส สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกัน COVID-19 นั้น กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ให้ข้อมูลว่ามีข้อมูลบิดเบือน เนื่องจากการใช้คำว่า “ป้องกัน” COVID-19 ไม่สามารถทำได้ เพราะยังไม่ได้มีงานวิจัยยืนยันว่า เมนูอาหารเหล่านั้นสามารถป้องกัน COVID-19 ได้จริงตามที่กล่าวอ้าง เป็นเพียงการให้คำแนะนำเบื้องต้น ในการเลือกเมนูอาหารที่มีประโยชน์แก่ประชาชน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายในสถานการณ์เชื้อไวรัส COVID-19 ระบาด

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าวเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโดยตรง สามาถติดตามที่เว็บไซต์ www.dtam.moph.go.th หรือโทร 02 5917007

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #COVID-19 #ข่าวบิดเบือน #ภูมิคุ้มกัน #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #อาหาร #โควิด-19