Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,516,040

ข่าวบิดเบือน อย่าแชร์! ใบมะกรูดช่วยบำรุงสมองและป้องกันภาวะสมองเสื่อมในคน

วันที่ 26 พ.ค. 2563 12:31 น.

ตามที่มีการโพสต์เกี่ยวกับเรื่อง ใบมะกรูดช่วยบำรุงสมองและป้องกันภาวะสมองเสื่อมในคน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น  เป็นข้อมูลบิดเบือน

จากกรณีที่มีการโพสต์เรื่อง ใบมะกรูดช่วยบำรุงสมองและป้องกันภาวะสมองเสื่อมในคน โดยระบุว่าเป็นใบไม้มหัศจรรย์ ช่วยบำรุงสมอง และป้องกันภาวะสมองเสื่อม ไซนัส โรคลักปิดลักเปิด ทำให้เหงือกและฟันแข็งแรง ช่วยขับลมในท้อง ทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขได้ชี้แจงประเด็นนี้ว่า ยังไม่พบงานวิจัยใดที่มีการยืนยันเกี่ยวกับประสิทธิผลของใบมะกรูดต่อการรักษาในคน ซึ่งจากตำราการแพทย์แผนไทยปรากฏตำรับยาที่มีใบมะกรูดเป็นส่วนประกอบพบว่าช่วยแก้ไข้ ช่วยขับเหงื่อเพื่อทำให้ความร้อนในร่างกายลดลง ช่วยกัดเสมหะในคอ แก้น้ำลายเหนียว และตำรับยาโลหิตระดูสตรี ช่วยแก้ระดูเสียฟอกโลหิตระดูและขับระดู แต่ส่วนใหญ่มักจะใช้ผิวมะกรูดเป็นหลัก นอกจากนี้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ พ.ศ. 2556 ได้กำหนดให้ใบมะกรูดเป็นตัวยาหนึ่งที่สามารถผลิตหรือปรุงให้เป็นยาสามัญประจำบ้านให้เป็นตัวยาช่วยของกลุ่มยาขับลม แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ บำรุงธาตุ เพื่อช่วยขับลมในลำไส้

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่ www.dtam.moph.go.th หรือ โทร 02 5917007

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวบิดเบือน #บำรุงสมอง #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #สมองเสื่อม #ใบมะกรูด