Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,665,086

ข่าวบิดเบือน อย่าแชร์! แจกอาหาร แจกของ ไม่ต้องแจ้งผู้ว่าฯ แต่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่

วันที่ 23 เม.ย. 2563 17:35 น.

ตามที่มีการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับเรื่อง แจกอาหาร แจกของ ไม่ต้องแจ้งผู้ว่าฯ แต่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางศูนย์ปฏิบัติการข่าวกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น  เป็นข้อมูลบิดเบือน

จากกรณีที่มีการโพสต์ข้อความเรื่อง แจกอาหาร แจกของ ไม่ต้องแจ้งผู้ว่าฯ แต่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางศูนย์ปฏิบัติการข่าวกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย ได้ชี้แจงประเด็นนี้ว่า โพสต์ดังกล่าวมีลักษณะบิดเบือนทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่ากฎหมายที่นำมาบังคับใช้ไม่เหมาะสม ซึ่งตามข้อเท็จจริงนั้น ผู้ที่ประสงค์จะบริจาคอาหารหรือของใช้ ต้องประสานกับจังหวัด อำเภอ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนการแจกจ่ายมอบสิ่งของ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดจะสนับสนุนให้ความช่วยเหลือต่อประชาชนและภาคเอกชนตามสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย

ทั้งนี้ให้ประชาชนถือปฏิบัติตามหลักการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยให้แต่ละจังหวัดมีเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลให้เป็นไปตามประกาศ แถลงการณ์ คำสั่ง และข้อกำหนดที่ออกตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) โดยเคร่งครัด

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากศูนย์ปฏิบัติการข่าวกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย สามารถติดตามได้ที่ https://bit.ly/3eIFBuN หรือ โทร  02 2221141

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : ศูนย์ปฏิบัติการข่าวกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #COVID-19 #ข่าวบิดเบือน #บริจาคของ #พรกฉุกเฉิน #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #โควิด-19