Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,671,075

ข่าวบิดเบือน อย่าแชร์! แนะดื่มน้ำกระชาย ต้านโควิด-19

วันที่ 19 เม.ย. 2563 09:56 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง แนะดื่มน้ำกระชายต้านโควิด-19 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น  มีข้อมูลบิดเบือน

จากกรณีที่มีการโพสต์ข้อความเรื่อง แนะดื่มน้ำกระชายต้านโควิด-19 ทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลรายงานการศึกษาวิจัย ว่าน้ำกระชายสามารถต้านโควิด-19 ได้ อย่างไรก็ตามกระชายถือเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย โดยมีรายงานการศึกษาเกี่ยวกับฤทธิ์ต้านการอักเสบ และลดไข้ ซึ่งไม่พบความเป็นพิษในสัตว์ทดลอง ประชาชนจึงสามารถบริโภคเพื่อบำรุงร่างกาย และป้องกันตนเองไม่ให้เกิดการเจ็บป่วย แต่ไม่สามารถนำมาต้านเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามที่แนะนำได้ ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ดื่มน้ำกระชายแล้วมีอาการ ร้อนวูบวาบ มีอาการเหงื่อออกหรือเรอ เป็นผลมาจากกระชายมีรสเผ็ดร้อน และช่วยขับลม หากดื่มแล้วรู้สึกไม่สบายตัว ควรหยุดดื่ม

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าวเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข  สามารถติดตามได้ที่ www.dtam.moph.go.th หรือโทร 02 5917007

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #COVID-19 #ข่าวบิดเบือน #น้ำกระชาย #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #โควิด-19