Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,678,403

ข่าวบิดเบือน อย่าแชร์! แชร์สนั่น รัฐฯ ยกอภิสิทธิ์ให้ทหารอเมริกันเหนือคนไทย ไร้มาตรการควบคุม

วันที่ 8 เม.ย. 2563 11:50 น.

ตามที่มีข่าวและภาพปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง รัฐฯยกอภิสิทธิ์ให้ทหารอเมริกันเหนือคนไทย มาฝึกแต่ละที่ฝึก เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเชื้อโควิด-19  และยังเปิดโรงแรมที่พัทยาพัก แถมยังไปสถานที่บันเทิง ไร้มาตรการควบคุม โดยมีภาพสถานบันเทิงด้วยนั้น จากตรวจสอบข้อเท็จจริง โฆษกกองทัพบก และ โฆษกกองทัพเรือ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็น ข้อมูลบิดเบือน

รองโฆษก ทบ. ได้ชี้แจงว่า มีหน่วยแพทย์ดูแลเป็นอย่างดีตั้งแต่เริ่มมาฝึกจนปัจจุบัน ทุกการเดินทางจะมีการตรวจคัดกรองโดยแพทย์ตลอดทั้ง ต้นทางและตรวจอีกครั้งที่ปลายทาง ทางสหรัฐฯ

ซึ่งขณะนี้กำลังพลสหรัฐฯ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ กำลังพลส่วนหน้า กับ กำลังพลส่วนใหญ่

– กำลังพลส่วนหน้า อยู่ที่สัตหีบ ชลบุรี เพื่อเตรียมการ เรื่องส่งกลับอยู่ และพักในภาพรวมในสถานที่ที่ทาง สหรัฐอเมริกา เป็นผู้ประสานไว้ พร้อมปฏิบัติตามแนวทางของ ประเทศไทย ในการป้องกัน COVID-19

– กำลังพลส่วนใหญ่ ยังพักอยู่ในหน่วยทหารของ ทบ.ในพื้นที่จ.นครราชสีมา กาญจนบุรี  และอยู่ระหว่างรอเดินทางไปยังสัตหีบ เพื่อขึ้นเครื่องบินของสหรัฐฯขนส่งกลับทางอากาศ

ดังนั้นข้อมูลและภาพที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารสามารถติดตามที่เว็บไซต์ จากโฆษกกองทัพบก https://rta.mi.th/ และโฆษกกองทัพเรือ https://www.navy.mi.th/

นอกจากนี้ ศบค. ยืนยันว่าสถานบริการทุกแห่งในพัทยา ชลบุรี ได้ปิดให้บริการตามประกาศ พรก.สถานการณ์ฉุกเฉิน

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : โฆษกกองทัพบก และ โฆษกกองทัพเรือ

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #COVID-19 #ข่าวบิดเบือน #ทหารอเมริกัน #โควิด-19 #ไร้มาตรการควบคุม